Sprawozdawczość

Jak prawidłowo wypełnić roczne sprawozdanie odbioru odpadów komunalnych za 2018 rok?

UWAGA! Nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, a w związku z tym są nowe wzory sprawozdań, które należy sporządzić za rok 2018 obejmujące – skupy surowców wtórnych, odbierający, PSZOK i RIPOK. Dodatkowo zmiany w ustawie o odpadach oraz nadchodzące  zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości.

W programie szkolenia m.in.:

- Jak krok po kroku wypełnić nowe druki?
- Gdzie wpisać poszczególny kod? Co konkretnie zaliczać? Jakie informacje należy pozyskiwać od przedsiębiorców oraz skąd?
- Określanie poziomów recyklingu, jak zliczyć, praktyczne podejście
- Czy wypisywać odpady, które pozostały?
- Jakie powinny być wymagania w stosunku do przedsiębiorców, którzy nie osiągają właściwych poziomów?
- Czy trzeba wypełniać zaciemnione rubryki?
- Uściślenie przepisów, zakwalifikowanie poszczególnych kodów odpadów do danych rubryk, co w której rubryce?

  • możliwość zadawania pytań od początku szkolenia
  • praktyczne warsztaty, przydatne wskazówki
  • przegląd ważnych zmian prawnych 
  • narzędzia prawne do weryfikacji informacji przekazywanych przez firmy zajmujące się odbiorem odpadów
  • wyliczanie poziomów odzysku 
  • pozyskiwanie informacji na temat metod przetwarzania odpadów w poszczególnych instalacjach
  • Omówienie najnowszych zmian i ich wpływu na przygotowanie prawidłowego sprawozdania rocznego.
  • Wyliczanie poziomów odzysku – ważne informacje
  • Weryfikowanie informacji przekazywanych przez firmy odbierające odpady
od 300.00 zł

Brak dostępnych szkoleń.