Ewidencja ludności

Jak przeprowadzić postępowanie administracyjnie o wymeldowanie? Jak meldować cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, nie unitów? Komu i na jakiej podstawie udostępniać dane osobowe? Czy nadawać nr PESEL na wniosek?

UWAGA! Prowadzący omówi zmiany w Ustawie o ewidencji ludności

WAŻNE! Zmiany w KPA w zakresie zadań działu ewidencji ludności

Prelegent:

Starszy Inspektor Wojewódzki w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu - Delegatura Kalisz

Podczas warsztów omówimy:

 • Jak sprawnie i skutecznie przeprowadzić postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania?
 • Jak przeprowadzić postępowanie dowodowe w sprawie wymeldowania?
 • Omówienie postępowania administracyjnego w sprawie zameldowania.
 • Jak przeprowadzić proces meldowania cudzoziemców nie unitów?
 • Na jakich zasadach nadawać numer PESEL cudzoziemcom?
 • Jakie są zasady udostępniania danych osobowych?
 • Jak uzasadniać decyzję odmowną o udostępnienie danych osobowych?
 • W jaki sposób meldować dzieci urodzone zagranicą?
 • Omówienie projektu nowej ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o opłacie skarbowej oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

Dla Państwa dyspozycji również gotowe wzory pism, takie jak np.:

 1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 2. Wezwanie na przesłuchanie/ rozprawę administracyjną
 3. Protokół przesłuchania/rozprawy
 4. Protokół z przeprowadzonych oględzin
 5. Pismo w sprawie pomocy prawnej o przesłuchanie strony oraz innych osób zamieszkałych na innym terenie
 6. Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
 7. Wzór decyzji
 8. Pismo do Sądu Rejonowego o wyznaczenie kuratora dla osoby nieobecnej
 9. Pismo w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie danych osobowych

 

od 399.00 zł
499.00 zł
zachodniopomorskie
26 czerwca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
łódzkie
16 września 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
wielkopolskie
17 września 2019
Zobacz na mapie
zachodniopomorskie
18 września 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
lubuskie
19 września 2019
dolnośląskie
20 września 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie