Ewidencja ludności

Jak przeprowadzić postępowanie administracyjnie o wymeldowanie? Jak meldować cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, nie unitów? Komu i na jakiej podstawie udostępniać dane osobowe? Czy nadawać nr PESEL na wniosek?

UWAGA! Prowadzący omówi zmiany w Ustawie o ewidencji ludności

WAŻNE! Zmiany w KPA w zakresie zadań działu ewidencji ludności

Prelegent:

Starszy Inspektor Wojewódzki w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu - Delegatura Kalisz

Podczas warsztów omówimy:

 • Jak sprawnie i skutecznie przeprowadzić postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania?
 • Jak przeprowadzić postępowanie dowodowe w sprawie wymeldowania?
 • Omówienie postępowania administracyjnego w sprawie zameldowania.
 • Jak przeprowadzić proces meldowania cudzoziemców nie unitów?
 • Na jakich zasadach nadawać numer PESEL cudzoziemcom?
 • Jakie są zasady udostępniania danych osobowych?
 • Jak uzasadniać decyzję odmowną o udostępnienie danych osobowych?
 • W jaki sposób meldować dzieci urodzone zagranicą?
 • Omówienie projektu nowej ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o opłacie skarbowej oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

Dla Państwa dyspozycji również gotowe wzory pism, takie jak np.:

 1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 2. Wezwanie na przesłuchanie/ rozprawę administracyjną
 3. Protokół przesłuchania/rozprawy
 4. Protokół z przeprowadzonych oględzin
 5. Pismo w sprawie pomocy prawnej o przesłuchanie strony oraz innych osób zamieszkałych na innym terenie
 6. Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
 7. Wzór decyzji
 8. Pismo do Sądu Rejonowego o wyznaczenie kuratora dla osoby nieobecnej
 9. Pismo w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie danych osobowych

 

od 399.00 zł
499.00 zł
podlaskie
27 marca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
warmińsko - mazurskie
28 marca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
pomorskie
29 marca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie