Ewidencja ludności

Jak przeprowadzić postępowanie administracyjnie o wymeldowanie? Jak meldować cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, nie unitów? Komu i na jakiej podstawie udostępniać dane osobowe? Czy nadawać nr PESEL na wniosek?

UWAGA! Prowadzący omówi zmiany w Ustawie o ewidencji ludności

WAŻNE! Zmiany w KPA w zakresie zadań działu ewidencji ludności

Prelegent:

Starszy Inspektor Wojewódzki w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu - Delegatura Kalisz

Podczas warsztów omówimy:

 • Jak sprawnie i skutecznie przeprowadzić postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania?
 • Jak przeprowadzić postępowanie dowodowe w sprawie wymeldowania?
 • Omówienie postępowania administracyjnego w sprawie zameldowania.
 • Jak przeprowadzić proces meldowania cudzoziemców nie unitów?
 • Na jakich zasadach nadawać numer PESEL cudzoziemcom?
 • Jakie są zasady udostępniania danych osobowych?
 • Jak uzasadniać decyzję odmowną o udostępnienie danych osobowych?
 • W jaki sposób meldować dzieci urodzone zagranicą?
 • Omówienie projektu nowej ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o opłacie skarbowej oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

Dla Państwa dyspozycji również gotowe wzory pism, takie jak np.:

 1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 2. Wezwanie na przesłuchanie/ rozprawę administracyjną
 3. Protokół przesłuchania/rozprawy
 4. Protokół z przeprowadzonych oględzin
 5. Pismo w sprawie pomocy prawnej o przesłuchanie strony oraz innych osób zamieszkałych na innym terenie
 6. Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
 7. Wzór decyzji
 8. Pismo do Sądu Rejonowego o wyznaczenie kuratora dla osoby nieobecnej
 9. Pismo w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie danych osobowych

 

od 399.00 zł
499.00 zł
dolnośląskie
16 stycznia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
opolskie
17 stycznia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
śląskie
18 stycznia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
warmińsko - mazurskie
11 lutego 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
kujawsko - pomorskie
12 lutego 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
kujawsko - pomorskie
13 lutego 2019
zachodniopomorskie
14 lutego 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie