Hipoteka przymusowa

Hipoteka przymusowa w postępowaniu wobec dłużnika gminnego.

Na szkoleniu omówimy między innymi:

 • Co w przypadku, gdy gmina nie robiła dotychczas hipoteki przymusowej? Jakie kolejno działania należy podjąć?
 • Co zrobić, gdy nieruchomość stanowi wspólność ustawową majątkową małżeńską, a decyzje/tytuły zostały wystawione wyłącznie na jednego małżonka; co zrobić, by zabezpieczyć wierzytelność?
 • Ile lat wstecz można opodatkować współmałżonka?
 • Czy hipoteka wystarczy, by wierzytelności gminy zostały uwzględnione w planie podziału kwoty uzyskanej z nieruchomości? 
 • Czy administracyjny tytuł wykonawczy musi być zaopatrzony sądową klauzulą wykonalności, by uczestniczyć w planie podziału? 
 • Skuteczne sposoby odnajdywania nieruchomości, w celu zabezpieczenia należności gminy. Gdzie szukać nieruchomości?
 • Jak czytać zawiadomienia z sądu?
 • Jak zrobić zmianę w dziale II księgi wieczystej? Jakie dokumenty są potrzebne?
 • Jeśli dłużnik ma kilka nieruchomości, na której ustanowić hipotekę?
 • Czy jeden tytuł można zabezpieczyć na kilku nieruchomościach?
 • Czy można wymóc na podatniku zrobienie postępowania spadkowego?
 • Zaległość na jednego małżonka a współwłasność nieruchomości – jak zabezpieczyć należność?
 • Zaległość na jednego małżonka a własność nieruchomości na drugiego małżonka – jak zabezpieczyć taką należność?
 • Jak ściągnąć należność od posiadacza samoistnego, czy należy go opodatkować?
 • Jak gmina ma prowadzić egzekucję z hipoteki przymusowej, jeśli ta należność przedawnia się po 5 latach? Przerwanie biegu przedawnienia; egzekucja z przedmiotu hipoteki?
 • Jak przygotować się do kontroli RIO w zakresie hipoteki przymusowej, jakie podjąć działania?
 • Jak zabezpieczyć swoje należności, żeby się nie przedawniły?
 • Jak odzyskać pieniądze, włożone przez gminę w egzekucję z przedmiotu hipoteki, jak odzyskać wszystkie koszty, wszystkie zaliczki, którymi gmina będzie obciążana przez US czy komornika?
 • Dobre praktyki współpracy z komornikiem.
 • Efektywny sposób ściągnięcia pieniędzy przez gminę za pomocą licytacji komorniczej
 • Od jakiej kwoty robić wpis do hipoteki?
 • Czy są wyjątki przy tworzeniu hipoteki przymusowej?
 • Czy gmina może wpisać ostrzeżenie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego?
 • Co zrobić, kiedy nie ma księgi wieczystej – na podstawie jakich dokumentów przygotować wpis do hipoteki przymusowej?
 • Co zrobić, kiedy nikt nie chce kupić licytowanej nieruchomości?
 • Procedowanie w trybie licytacji
 • Jakie są szanse na odzyskanie należności, jeśli posiadamy tylko tytuł wykonawczy a nie mamy wpisu hipoteki?
 • Czy w czasie sprzedaży nieruchomości gmina ma pierwszeństwo uregulowania należności przed innymi wierzycielami? Jeżeli nie, to czy mamy pewność, że należności wobec gminy zostaną uregulowane, jeżeli dłużnik ma duże zaległości? Czy gmina ma na to jakiś wpływ?
 • Co zrobić, jeśli mamy dłużnika, który nie mieszka już w naszej gminie? A nawet w naszym województwie? Załóżmy, że określony dłużnik żył na terenie naszej gminy i nie płacił alimentów na swoją rodzinę (również mieszkańców gminy). Nim dług urósł, upłynnił swoją nieruchomość i wyjechał do innego województwa. W jaki sposób poszukiwać w tej chwili jego majątku? Czy mamy możliwość założyć jeszcze hipotekę przymusową, jeżeli odnajdziemy jakieś nieruchomości dłużnika poza terenem gminy?
 • Czy możemy wnosić o hipotekę przymusową, gdy dany dłużnik nie ma nieruchomości na własność a jedynie użytkowanie wieczyste?
 • Czy warto czekać do momentu bliskiego przedawnienia podatkowego z założeniem hipoteki przymusowej? Czy może lepiej jak najszybciej wpisać się na hipotekę i mieć większe szanse do bycia pierwszym wierzycielem dłużnika?
od 499.00 zł

Brak dostępnych szkoleń.