Jak skutecznie windykować oraz egzekwować opłatę śmieciową? Jak radzić sobie z problematycznymi sytuacjami? Z czym gminy mają największe problemy?

od 419.00 zł

Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się windykacją oraz egzekucją opłaty śmieciowej

NOWELIZACJA USTAWY O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM ORAZ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI W GMINIE!!

Na naszym szkoleniu skupimy się na nowych przepisach Ustawy o utrzymaniu czystości w gminie oraz Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym. Omówimy zagadnienia, które sprawiają najwięcej problemów urzędnikom m.in.: przedawnienia, egzekucja w przypadku śmierci dłużnika, wystawanie tytułów egzekucyjnych na współmałżonków

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in.:

  • Czy ponowne upomnienie spowoduje, że termin biegu przedawnienia będzie liczony od początku?
  • Urząd skarbowy nie poinformował urzędu gminy o umorzeniu postępowania, dopiero po jakimś czasie gmina się o tym dowiedziała – jak w takim przypadku liczyć termin przedawnienia?
  • Właściciel nieruchomości umiera, deklaracja była tylko na niego, urzędnicy wiedzą, że ktoś mieszka w tej nieruchomości, ale nie została złożona ponowna deklaracja. Mieszkaniec uchyla się od płacenia opłaty śmieciowej twierdząc, że nie jest on właścicielem nieruchomości – co gmina może zrobić? Jak zmienić taką sytuację? Czy można jakąś karę nałożyć na tego mieszkańca?
  • Jak gminy rozstrzygają następujący problem – tytuł ma konkretną kwotę, a urząd skarbowy potrąca sobie prowizję? Jak rozliczyć dany tytuł wykonawczy?
  • Osoba X wynajmowała mieszkanie i na nią została złożona deklaracja; gdy przeprowadziła się, powstała zaległość – czy jest ona zobowiązana do płacenia aż do dnia złożenia deklaracji korygującej? Czy można ściągnąć należność z właściciela nieruchomości? Czy właściciel może złożyć deklarację korygującą?
  • Osoba X deklaruje, że mieszka na ternie gminy, gmina wysyła upomnienia, ale urząd skarbowy informuje, że osoba X mieszka w Gdańsku – czy te wcześniejsze upomnienia są ważne? Czy gmina musi wysyłać nowe upomnienia na nowy adres do Gdańska?
  • Tytuł został wysłany do urzędu skarbowego, ale oni nie mogą ściągnąć należności, ponieważ dłużnik nie ma żadnych dochodów – co robić? Czy jest jakiś inny sposób ściągnięcia należności? Jak znaleźć dochód takiego dłużnika? Czy gmina może jakoś pomóc organowi egzekucyjnemu?


Szczegółowy program szkolenia:


1) PRZEDAWNIENIA – w jaki sposób można uniknąć przedawnień? Jak wyglądają pierwsze przedawnienia opłaty śmieciowej?

- Czy ponowne upomnienie spowoduje, że termin biegu przedawnienia będzie liczony od początku?

- Od kiedy liczyć datę faktycznego przedawnienia? Czy umorzenie postępowania przez organ egzekucyjny może być taką datą?

- Co przerywa bieg przedawnienia? Na jakiej podstawie może być przerwany bieg przedawnienia? Czy muszą być podpięte jakieś dokumenty z egzekucji? Czy gmina musi mieć karty przedawnień?

- Urząd skarbowy nie poinformował urzędu gminy o umorzeniu postępowania, dopiero po jakimś czasie gmina się o tym dowiedziała – jak w takim przypadku liczyć termin przedawnienia?

- Co robić jak płatności się przeterminowały? Jakie kroki gmina musi podjąć?

- Zaległości i nadpłaty – kiedy się przedawniają? Odpisywać takie kwoty?

- Kiedy i jak robić odpisy?

- Co zrobić, jeżeli egzekucja jest nieskuteczna, a zbliża się termin przedawnienia?


2) EGZEKUCJA W PRZYPADKU ŚMIERCI DŁUŻNIKA– co gmina może zrobić, żeby uprościć postępowanie spadkowe, aby szybciej ściągać należności?

- Właściciel nieruchomości umiera, deklaracja była tylko na niego; urzędnicy wiedzą, że ktoś mieszka w tej nieruchomości, ale nie została złożona ponowna deklaracja a mieszkaniec uchyla się od płacenia opłaty śmieciowej twierdząc, że on nie jest właścicielem nieruchomości – co gmina może zrobić? Jak zmienić taką sytuację? Czy można jakąś karę nałożyć na tego mieszkańca?

- Zmarł ojciec, córka i syn mieszkają w nieruchomości, nie było jeszcze postępowania spadkowego – czy mogą wystawić deklarację na siebie?

- Jak wygląda zawieszenie odsetek w przypadku śmierci dłużnika?

- Jedna osoba składa deklarację, zgłasza 4 osoby, umiera osoba składająca deklarację, przypisy idą dalej – co robić dalej? Czy urząd sam może skorygować deklarację?

- Co robić, gdy jest nadpłata w przypadku śmierci dłużnika? Co robić, jeżeli tytuł został wysłany do organu egzekucyjnego, w międzyczasie dłużnik zmarł i nie da się ściągnąć zaległości? Czy odpisuje się takie należności?

- Jeżeli nie ma postanowienia o nabyciu spadku, czy gmina musi czekać na przedawnienie wierzytelności, czy może wcześniej spróbować wyegzekwować należność?

- Co jeżeli właściciel nieruchomości umiera, tylko na niego jest wystawiona deklaracja, a nie było jeszcze postępowania spadkowego?

- Czy można przenieść zaległości na spadkobierców bez postanowienia sądu?

- Jak przeprowadzić postępowanie spadkowe?

- Czy gmina musi czekać na postanowienie sądu, czy sama może przeprowadzić postępowanie spadkowe? Jeżeli tak, jak to wygląda?

- Jak zwrócić nadpłatę osoby zmarłej?

- Jak znaleźć sposób na ściągnięcie należności ze spadkobierców?

- Jak znaleźć spadkobiercę za granicą?

- Czy w przypadku śmierci dłużnika, długi przechodzą na spadkobiercę? Co robić, jak nie ma informacji o spadkobiercy?

- Co robić, gdy tytuł został wysłany do urzędu skarbowego i niespodziewanie dłużnik umiera? Co się wtedy dzieje?

- Śmierć dłużnika w trakcie postępowania egzekucyjnego – czy umarzać takie postępowanie? Jak skutecznie zmusić spadkobierców do płacenia należności?

- Co zrobić, gdy nie ma spadkobierców, nikt się nie zgłasza po spadek?

- Jakie są koszty takiego postępowania egzekucyjnego w przypadku śmierci dłużnika?


3) DEKLARACJE– jak powinna wyglądać weryfikacja?

- Osoba X wynajmowała mieszkanie i na nią została złożona deklaracja; gdy przeprowadziła się, powstała zaległość – czy jest ona zobowiązany do płacenia aż do dnia złożenia deklaracji korygującej? Czy można ściągnąć należność z właściciela nieruchomości? Czy właściciel może złożyć deklarację korygującą?

- Kogo obciążyć opłatą za śmieci – tylko właściciela, czy może to być np. użytkownik bądź najemca?

- Co zrobić, aby nakłonić właściciela nieruchomości do wpisania siebie na deklarację?

- Czy można wystawić upomnienia na małżonka, jeżeli deklaracja jest wystawiona tylko na jednego ze współmałżonków?

- Czy na deklaracji koniecznie musi być wystawiony tylko właściciel nieruchomości, czy może to być np. posiadacz nieruchomości?

- W deklaracji jest właściciel nieruchomości, wyjechał za granicę, wynajął komuś nieruchomość, opłata nie jest płacona, powstają zaległości – co robić? Jak ściągnąć taką należność?

- Jak wygląda egzekucja na wspólnotę mieszkaniową? Czy tytuł wykonawczy trzeba wystawić na zarząd? Czy deklarację można wystawić na zarząd?


4) EGZEKUCJA– jak skutecznie wyegzekwować należności? Czy gmina może pomóc organowi egzekucyjnemu w trakcie egzekucji? Co robić, aby egzekucja była skuteczniejsza?

- Na deklaracji została wpisana żona, która nie pracuje, do urzędu skarbowego został przesłany tytuł, ale urząd nie może ściągnąć należności – co zrobić, aby wszcząć postępowanie egzekucyjne z męża?

- Jest kilku właścicieli na jednej nieruchomości – jak ustalić, kto ma zapłacić zaległości?

- Co robić z mieszkańcem, który nie płaci należności, organ egzekucyjny nie może ściągnąć należności, bo dłużnik mówi, że nie ma dochodów, ale urzędnicy wiedzą, że dłużnik kłamie i nie wie jak to udowodnić?

- Osoba najmująca – widnieje jako osoba zobowiązana do płacenia opłaty śmieciowej, ale powstały zaległości – czy gmina może ściągnąć zaległości z właściciela?

- Tytuł został wysłany do urzędu skarbowego, ale oni nie można ściągnąć należności, ponieważ dłużnik nie ma żadnych dochodów – co robić? Czy jest jakiś inny sposób ściągnięcia należności? Jak znaleźć dochód takiego dłużnika? Czy gmina może jakoś pomóc organowi egzekucyjnemu?

- Jak szukać dłużnika w kraju – wynajmował mieszkanie, na deklaracji był zaznaczony, że płaci opłatę, ale potem się wyprowadził i nie podał nowego adresu zamieszkania – co gmina może zrobić w takiej sytuacji? Jak znaleźć takiego dłużnika? Gdzie szukać informacji o nim?

- Co robić, gdy była licytacja, ale nadal są długi?

- Umorzenie egzekucji przez organ egzekucyjny z powodu nieściągalności należności – jak wszcząć ponowne postępowanie? Jak szukać dochodów u dłużnika?

- Czy można robić odpisy po umorzeniu?

- Zbieg egzekucji – czy za każdym razem, gdy komornik wyegzekwuje należność, nawet małą, np. 5 zł, to czy gmina musi o tym powiadamiać urząd skarbowy? Czy można poczekać aż ta zebrana należność będzie większa?

- Jeżeli mieszkańcy nie płacą za śmieci i są duże zaległości, to czy gmina może rozwiązać umowę z firmą wywożącą śmieci?

- Co, jeżeli mieszkaniec płaci w starej stawce a nie w nowej, pomimo tego, że otrzymał zawiadomienie o zmianie stawki?

- Czego urząd gminy może wymagać od urzędu skarbowego? O co i na jakim etapie mogą pytać urząd skarbowy?

- Współpraca z organem egzekucyjnym – jakich informacji gmina może wymagać od organu egzekucyjnego?

- Jakie prawa ma wierzyciel w stosunku do organu egzekucyjnego?

- Jak zrobić umorzenie za rok 2013 i 2014?

- Jakie są koszty egzekucyjne? Kiedy pokrywa je wierzyciel?

- Za co naliczają się koszty egzekucyjne?

- Jakie są inne środki egzekucyjne, oprócz egzekucji z nieruchomości?

- Czy na każdą nadpłatę należy wydawać decyzję o zwrocie nadpłaty?

- Hipoteka przymusowa – jak zakładać? Co jest potrzebne do założenia hipoteki? Jak wygląda cała procedura?

- Jak ściągnąć należność z osoby, która nie ma żadnych dochodów? Co będzie z takimi należnościami?

- Czy gminie opłaca się przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości ze śmieci?

- Jak wygląda egzekucja z nieruchomości? Czy gmina może korzystać z takiego środka egzekucyjnego w przypadku egzekucji opłaty śmieciowej?

- Czy można ściągnąć należności ze współmałżonka?

- Jaki są koszty egzekucji z nieruchomości?

- Urząd skarbowy wysyła postanowienie do gminy, że należność jest nieściągalna – co robić?

- Jak prowadzić egzekucję, jeżeli ktoś nie złożył deklaracji po podwyżce?

- Czy wpisywać hipotekę razem z podatkiem?

- Jak znaleźć dochód lub źródło utrzymania dłużnika?

- Czy gmina z urzędu może wszcząć egzekucję z nieruchomości? Jak to wygląda w praktyce?


5) TYTUŁY EGZEKUCYJNE – jak właściwie wystawić tytuły egzekucyjne?

- Wycofanie tytułu po zbiegu egzekucji od komornika – czy komornik sądowy może obciążyć gminę kosztami?

- Czy można zmienić już wystawiony tytuł wykonawczy? Czy w takim przypadku należy wysyłać ponowne upomnienie?

- Jak inne gminy rozstrzygają sytuację – tytuł ma konkretną kwotę, urząd skarbowy potrąca sobie prowizję ? Jak rozliczyć dany tytuł wykonawczy?

- Co robić, gdy urząd gminy przesłał tytuł egzekucyjny do urzędu skarbowego, a tytuł leży tam przez jakiś czas lub postępowanie zostanie umorzone?

- Umarł dany właściciel i pozostawił po sobie zaległości w opłacie śmieciowej, tytuł został przesłany do urzędu skarbowego, ale należność nie została ściągnięta – co robić w takiej sytuacji?

- Jak w programie wystawiać tytuły egzekucyjne?

- Jak wystawiać dalsze tytuły wykonawcze?

- Jak wystawić tytuł wykonawczy na małżonka lub współwłaściciela nieruchomości, gdy na deklaracji zapisana jest tylko jedna osoba?

- Jak wpisywać tytuły wykonawcze we wspólnocie majątkowej?

- Czy można wystawić tytuł wykonawczy bez wcześniejszego upomnienia?

- Elektroniczne tytuły – czy jeżeli przesłaliśmy tytuł wykonawczy do organu egzekucyjnego drogą elektroniczną, to musimy przesyłać również w formie papierowej?

- Jak wystawiać tytuł wykonawczy na osobę fizyczną prowadzącą działalność?

- Czy można wystawić tytuł wykonawczy na małżonka, który nie jest opodatkowany, ale jest wpisany jako współwłaściciel nieruchomości?

- Co dalej z umorzonymi tytułami?

- Co musi zawierać tytuł, aby nie został zwrócony? Jakie są najważniejsze elementy?


6) POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE – wskazówki jak powinny wyglądać upomnienia. Co powinny zawierać?

- Osoba X deklaruje, że mieszka na ternie gminy, gmina wysyła upomnienia, ale urząd skarbowy informuje, że osoba X mieszka w Gdańsku – czy te wcześniejsze upomnienia są ważne? Czy gmina musi wysyłać nowe upomnienia na nowy adres do Gdańska?

- Urzędnik wysłał upomnienie do Anglii ( miejsce pobytu właściciela nieruchomości), nie otrzymał żadnej odpowiedzi, nie otrzymali potwierdzenia odbioru upomnienia – co w takiej sytuacji gmina ma zrobić?

- Kiedy trzeba wysyłać upomnienia?

- Kiedy naliczać koszty upomnienia?

- Jak ustalać wysokość upomnień?

- Czy są sytuację, w których nie trzeba wysyłać upomnień?

- Co powinno zawierać upomnienie? Jakie są najważniejsze elementy?

- Czy gmina powinna pobierać koszty upomnienia w dniu, w którym dłużnik odebrał upomnienie?

- Czy jest jakaś minimalna kwota na którą można wystawić upomnienie?

- Jak często można przesyłać upomnienia?


Prowadzący

mgr Jolanta Strzelecka - Kierownik Działu Egzekucji Należności Pieniężnych UM Wrocław. Wieloletni praktyk w dziedzinie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych , doświadczenie w tej dziedzinie zdobywała pracując w administracji skarbowej oraz tworząc struktury i kierując pracą Działu Egzekucji w samorządzie gminnym. Aktywny uczestnik prac komisji egzekucyjnej przy Unii Metropolii Polskich

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Zobacz hotel
Zobacz na mapie
Zobacz hotel
Zobacz na mapie