Nielegalnie podrzucone śmieci

Nielegalnie podrzucone śmieci, dzikie wysypiska. Jak przeprowadzić skuteczne postępowanie egzekucyjne w przypadku wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych? Jak wyegzekwować rzetelne dane od firm odbierających odpady - prawa i obowiązki gmin w kontrolowaniu firm odbierających odpady

 Śmieci zalegające na działkach mieszkańców

 

Szkolenie poprowadzi PRAKTYK Z URZĘDU MIASTA (więcej informacji o prowadzącym w programie szkolenia)

Zagadnienia, które zostaną omówione m.in.:

- Jak wyegzekwować rzetelne dane od firm odbierających odpady - prawa i obowiązki gmin w kontrolowaniu firm odbierających odpady
- Czy gmina może zobowiązać podmiot, który zbierał odpady bez stosownego pozwolenia, do ich usunięcia? 
- Czy wójt powinien wydać decyzję zobowiązującą podmiot do usunięcia odpadów z miejsca na ten cel nieprzeznaczony, które zostało sklasyfikowane jako grunt ŁIV?
- Czy organ, do którego wpłynął wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie przywrócenia właściwego stanu wody na gruncie, powinien wszcząć także postępowanie w sprawie usunięcia odpadów, których nawiezienie przyczyniło się do zmiany stosunków wodnych? 
- Co powinno być ujęte w decyzji wydanej na podstawie art. 363 ustawy Prawo ochrony środowiska dotyczącej nakazania rolnikowi usunięcia obornika składowanego bezpośrednio na gruncie? 
- Co może zrobić gmina w przypadku, gdy mieszkańcy kamienicy złożyli skargę na jedną ze współlokatorek, która hoduje gołębie, a w związku z tym zbiera duże ilości odpadów?

• Jak postępować w przypadku składowania odpadów w miejscach nieprzeznaczonych?
• Jak wszcząć takie postępowanie w różnych przypadkach?
• Jak zmusić do usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego, jeśli mieszkaniec nie poczuwa się do obowiązku?
• Jak prowadzić postępowanie w przypadku zalegania odpadów na posesjach prywatnych, a jak na nieruchomościach będących własnością firmy/spółki? 
• Co w przypadku, gdy podmiot wynajmujący teren, pozostawił po sobie odpady niebezpieczne a spółka została rozwiązana? 

od 300.00 zł
kujawsko - pomorskie
11 marca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
pomorskie
12 marca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
warmińsko - mazurskie
13 marca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
podlaskie
14 marca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
lubelskie
15 marca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie