Nielegalnie podrzucone śmieci

Nielegalnie podrzucone śmieci, dzikie wysypiska. Jak przeprowadzić skuteczne postępowanie egzekucyjne w przypadku wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych? Jak wyegzekwować rzetelne dane od firm odbierających odpady - prawa i obowiązki gmin w kontrolowaniu firm odbierających odpady

 Śmieci zalegające na działkach mieszkańców

 

Szkolenie poprowadzi PRAKTYK Z URZĘDU MIASTA (więcej informacji o prowadzącym w programie szkolenia)

Zagadnienia, które zostaną omówione m.in.:

- Jak wyegzekwować rzetelne dane od firm odbierających odpady - prawa i obowiązki gmin w kontrolowaniu firm odbierających odpady
- Czy gmina może zobowiązać podmiot, który zbierał odpady bez stosownego pozwolenia, do ich usunięcia? 
- Czy wójt powinien wydać decyzję zobowiązującą podmiot do usunięcia odpadów z miejsca na ten cel nieprzeznaczony, które zostało sklasyfikowane jako grunt ŁIV?
- Czy organ, do którego wpłynął wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie przywrócenia właściwego stanu wody na gruncie, powinien wszcząć także postępowanie w sprawie usunięcia odpadów, których nawiezienie przyczyniło się do zmiany stosunków wodnych? 
- Co powinno być ujęte w decyzji wydanej na podstawie art. 363 ustawy Prawo ochrony środowiska dotyczącej nakazania rolnikowi usunięcia obornika składowanego bezpośrednio na gruncie? 
- Co może zrobić gmina w przypadku, gdy mieszkańcy kamienicy złożyli skargę na jedną ze współlokatorek, która hoduje gołębie, a w związku z tym zbiera duże ilości odpadów?

• Jak postępować w przypadku składowania odpadów w miejscach nieprzeznaczonych?
• Jak wszcząć takie postępowanie w różnych przypadkach?
• Jak zmusić do usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego, jeśli mieszkaniec nie poczuwa się do obowiązku?
• Jak prowadzić postępowanie w przypadku zalegania odpadów na posesjach prywatnych, a jak na nieruchomościach będących własnością firmy/spółki? 
• Co w przypadku, gdy podmiot wynajmujący teren, pozostawił po sobie odpady niebezpieczne a spółka została rozwiązana? 

od 399.00 zł
499.00 zł
kujawsko - pomorskie
01 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
pomorskie
02 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
warmińsko - mazurskie
03 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
podlaskie
04 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
lubelskie
05 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
świętokrzyskie
08 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
małopolskie
09 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
śląskie
10 lipca 2019
Zobacz na mapie
opolskie
11 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
łódzkie
12 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
mazowieckie
09 września 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
wielkopolskie
10 września 2019
Zobacz na mapie
zachodniopomorskie
11 września 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
lubuskie
12 września 2019
dolnośląskie
13 września 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
świętokrzyskie
14 października 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
podkarpackie
15 października 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
małopolskie
16 października 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
śląskie
17 października 2019
Zobacz na mapie
opolskie
18 października 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
kujawsko - pomorskie
04 listopada 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
pomorskie
05 listopada 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
warmińsko - mazurskie
06 listopada 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie