Dodatek mieszkaniowy

dodatek nienależnie pobrany - jaka jest prawidłowa prawna procedura postępowania?

Na szkoleniu omówimy m.in.:

  • Co w przypadku, gdy klient informuje że otrzymuje pomoc od rodziców jednak nie jest to pomoc finansowa a jedynie wyrażona w przedmiotach (jedzenie, ubrania) czy należałoby zakwalifikować to jako dochód? Jeśli tak, to w jaki sposób oszacować wartość tych przedmiotów?
  • Umowa użyczenia od rodziców. W jaki sposób liczyć dodatek mieszkaniowy w przypadku, gdy klient mieszka w użyczonym mieszkaniu jednak faktury za odpady, energetykę itp. wystawiane są na rodzica?
  • Ustawa mówi o okresowych rachunkach jednak we wniosku mamy informacje o ostatnim miesiącu. Jak w takim razie wyliczać wydatki klienta? Kierować się ustawą czy wnioskiem?
  • Odmowa z z art. 6 ust. 2 pkt 2. W jakich przypadkach? Jak to zrobić? Jakim powinien wyglądać wzór pisma? 
  • Umowy najmu z klientem. Co w przypadku, gdy klient ma umowę na czarno? Czy mamy możliwość przyznania dodatku mieszkaniowego? Jeśli tak, czy podczas kontroli z urzędu skarbowego klient bądź urzędnik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności? Jeśli nie to jak sformułować pismo klienta?
  • Co w przypadku, gdy klient specjalnie zataja dochód aby otrzymać dodatek? Czy urzędnik ma obowiązek pouczyć w jakiś sposób klienta? Jeżeli tak, w jaki sposób zrobić to najskuteczniej?Jeżeli klient zgłasza, że w mieszkaniu mieszkają 3 osoby jednak w czasie wywiadu okazuje się, że w tej chwili zamieszkują 2, ponieważ jedna osoba wyjechała za granicę w celach zarobkowych, jednak ponosi koszt związane z utrzymanie mieszkania/domu czy mamy prawo przyznać dodatek na 3 osoby?
  • Czy mamy prawo kwalifikować umowę przedwstępną do dodatku mieszkaniowego? Jeżeli tak jaka jest podstawa prawna takiej kwalifikacji?

 

Szkolenie poprowadzi wieloletni prakty z urzędu miasta naczelnik Wydziału Spraw Społecznych.

Otrzymają Państwo również przydatne wzory pism i decyzji. 

 

 

 

 

 

od 300.00 zł

Brak dostępnych szkoleń.