Dodatek Mieszkaniowy

W JAKI SPOSÓB PRZEPROWADZIĆ SKUTECZNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE GDY ODKRYJEMY ŻE DANA OSOBA POBIERAŁA DODATEK NIENALEŻNIE? PYTAJ,DYSKUTUJ, ROZMAWIAJMY

Na szkoleniu omówimy m.in.:

  • Jakie przepisy z k.p.a należałoby przyswoić by prowadzić skuteczne postępowania?
  • Jakie przepisy są najbardzidziej efektywne w codziennej pracy?
  • Co w przypadku, gdy klient specjalnie zataja dochód aby otrzymać dodatek? Czy urzędnik ma obowiązek pouczyć w jakiś sposób klienta? Jeżeli tak, w jaki sposób zrobić to najskuteczniej?
  • Umowy najmu z klientem. Co w przypadku, gdy klient ma umowę na czarno? Czy mamy możliwość przyznania dodatku mieszkaniowego? Jeśli tak, czy podczas kontroli z urzędu skarbowego klient bądź urzędnik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności? Jeśli nie to jak sformułować pismo klienta?
  • Jakimi przepisami kierować się konstrując decyzje/odwołanie
  • Odmowa z z art. 6 ust. 2 pkt 2. W jakich przypadkach? Jak to zrobić? Jakim powinien wyglądać wzór pisma?
  • Omówienie przepisów na przykładzie wzorów pism i decyzji
  • Ustawa mówi o okresowych rachunkach jednak we wniosku mamy informacje o ostatnim miesiącu. Jak w takim razie wyliczać wydatki klienta? Kierować się ustawą czy wnioskiem?
  • Co w przypadku, gdy klient informuje że otrzymuje pomoc od rodziców jednak nie jest to pomoc finansowa a jedynie wyrażona w przedmiotach (jedzenie, ubrania) czy należałoby zakwalifikować to jako dochód? Jeśli tak, to w jaki sposób oszacować wartość tych przedmiotów?
  • Umowa użyczenia od rodziców. W jaki sposób liczyć dodatek mieszkaniowy w przypadku, gdy klient mieszka w użyczonym mieszkaniu jednak faktury za odpady, energetykę itp. wystawiane są na rodzica?

Szkolenie poprowadzi wieloletni prakty z urzędu miasta

Ponadto otrzymają Państwo przydatne wzory pism i decyzji

 

 

 

 

 

od 300.00 zł

Brak dostępnych szkoleń.