Decyzje środowiskowe

Aktualne problemy z wydawaniem decyzji środowiskowych. Efektywna współpraca z Wodami Polskimi(WP) i RDOŚ

 Współpraca z RDOŚ i WP, w jaki sposób poprowadzić postępowanie?

  • Sprzeczność decyzji jeżeli RDOŚ i Wody Polskie nie zgadzają się co do decyzji odpowiedzialność opinii spada na gminę. W jaki sposób gmina ma się do tego odnieść? Jak ma to zrobić według zasad prawnych? Ile dni ma na podjęcie decyzji?
  • Do jakich wydziałów/ jednostek RDOŚ oraz jakim pismem najlepiej zwrócić się, aby uzyskać szybką i konkretną odpowiedź?
  • Kto wydaje decyzje dla gminy, która jest inwestorem? Z rozporządzenia nie wynika jasno, że ma być to RDOŚ. Jakie mogą być przesłanki podważenia przepisów i wydania decyzji wewnętrznej?
  • Inwestor nie wniósł uzupełnień do raportu, jak długo urząd może czekać na wniesienie tych uzupełnień, czy można zawiesić z urzędu takie postępowanie, jeżeli nie ma opinii RDOŚ?
  • k.p.a. i prawo Wodne jakie dokładnie ustawy i przepisy należy przyswoić, by kompleksowo obsługiwać decyzje środowiskowe? 

Wydawanie decyzji środowiskowych po zmianach (01.01.2018)

  • Odniesienia  do planu zagospodarowania a przedsięwzięcia wymagające decyzji. W jaki sposób wydawać? Z kim się kontaktować? Jeżeli wymagana jest rozbudowa jakiejś inwestycji a nie budowa nowej, czy wymagana jest kolejna decyzja? Czy wystarczy wcześniejsza?
  • Inwestor a właściciele działek na które inwestycja wpłynie. W jaki sposób inwestor ma zgromadzić dane właścicieli? Czy zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych wpłyną na pozyskiwanie danych przez inwestora? W jaki sposób pouczyć inwestora gdzie te dane ma uzyskać?
  • Pełne dokumenty w jaki sposób kompletować. Jaką taktykę obrać aby najszybciej wydać decyzje środowiskowe? O jakich dokumentach poinformować inwestora? Jaki jest obieg tych dokumentów w różnych organach samorządowych?RDOŚ i WP wydały opiniowanie w sprawie gospodarowania wodami. Obie opinie są podobne jednak nie tożsame, przy wydawaniu decyzji jaką opinią należałoby się sugerować?
  • W jaki sposób tworzyć raport i jakie zagadnienia umieszczać w raporcie po nowelizacji ustawy OOŚ?
  • Co w przypadku, gdy RDOŚ uważa że raport jest wymagany, a sanepid twierdzi że nie. Którą opinie wziąć pod uwagę wydając decyzje środowiskową? Jaką podstawą prawną można się wspomagać?

Szkolenie poprowadzi 

Praktyk- kierownik referatu Polityki Środowiskowej w Urzędzie Miasta, od 2008 roku związana z prowadzeniem ocen oddziaływania na środowiskowo dla przedsięwzięć oraz  dokumentów na poziomie gminy i starostwa.

Z wykształcenia prawnik i biolog, auditor zewnętrzny normy ISO 14 001 -  Systemu Zarządzania Środowiskiem. Członek grupy roboczej ds. hałasu projektu GDOŚ Sieć Krajowa „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”.

Współautor wielu opracowań z zakresu ochrony środowiska dla przedsiębiorców i jednostek administracji publicznej

 

od 499.00 zł

Brak dostępnych szkoleń.