Rozliczanie VAT w gminie

- kwestie sporne oraz konsekwencje nadchodzących zmian w podatku VAT. Omówienie na konkretnych przykładach. Najnowsze stanowisko organów podatkowych oraz orzeczenia sądów administracyjnych dotyczące gmin oraz MOPS/GOPS, jednostek oświatowych w tym rady rodziców.

NASZ PRAKTYK: wieloletni pracownik z urzędu miasta, który kieruje biurem zajmującym się problematyką podatku VAT w gminie, decydując o naliczeniu podatku należnego oraz  prawie do odliczenia podatku naliczonego od zakupów bieżących i zakupów inwestycyjnych. 

UWAGA! Samorządy muszą scentralizować wszystkie rozliczenia za pięć lat wstecz. Nie wystarczy, że zrobią to w odniesieniu do inwestycji, z tytułu których chcą odzyskać podatek.

Obowiązek pełnej korekty -Jak sprawnie skorygować rozliczenia całościowo za 5-letni okres nieobjęty jeszcze przedawnieniem w odniesieniu do wszystkich jednostek organizacyjnych?

-Co się stanie z unijnymi dotacjami? Czy trzeba będzie zwracać?

 SPLIT PAYMENT OD 1 LIPCA- JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO PODZIELONEJ PŁATNOŚCI W GMINIE?

W programie m.in:

- Obowiązek opodatkowania dotacji! Najnowsze stanowisko organów podatkowych. 
- Jakie będą kary dla wystawcy i odbiorcy za błędne wystawienie faktur? Jakie będą nowe zasady wystawiania faktur?
- Nowe zasady wystawiania faktur w przypadku zwrotu paragonu fiskalnego
- Jak kwalifikować wydatki związane z działalnością gospodarczą gminy jako podatnika i jako organu władzy publicznej?
- Zakup towarów od rolnika ryczałtowego
- Czy w gminie może wystąpić odwrotne obciążenie w przypadku usług budowlanych? 
- Odwrotne obciążenie przy zakupie sprzętu komputerowego
- Jak przygotować się do podzielonej płatności w gminie? 
-  Split payment a rola banków - otwarcie rachunków VAT
- Jak poprawnie odliczać podatek naliczony?
- Alokacja bezpośrednia, omówienie metod liczenia prewspółczynnika
- Jaką stawkę VAT zastosować na dostarczenie obiadów przez szkoły?

 

od 300.00 zł

Brak dostępnych szkoleń.