Rozliczanie VAT w gminach

Jak prawidłowo odliczać podatek VAT w urzędzie? Jakie są możliwości odliczania, co można, a czego nie można odliczać? Odliczanie VAT przez zakłady budżetowe

NASZ PRAKTYK: wieloletni pracownik z urzędu miasta, który kieruje biurem zajmującym się problematyką podatku VAT w gminie, decydując o naliczeniu podatku należnego oraz  prawie do odliczenia podatku naliczonego od zakupów bieżących i zakupów inwestycyjnych. 

Uwaga! Nowości: faktura ustrukturyzowana, centralny rejestr faktur. MDR- schematy podatkowe: obowiązek przesyłania informacji w postaci elektronicznej do KAS

 

W programie m.in.:

- problemy z rozliczaniem dotacji otrzymywanych od różnych instytucji

- dostawa i nabycie nieruchomości (dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie) w kontekście VAT

- jak poprawnie wyliczać prewspółczynniki i prewskaźniki: metody i sposób liczenia na przykładach

- zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej

- kasy fiskalne on-line

- nowe faktury ustrukturyzowane – jak to będzie funkcjonować w praktyce?

- moment powstania obowiązku podatkowego: w którym momencie ujmować fakturę w rejestrze zakupu sprzedaży, np. jeśli chodzi o czynsze, wynajem, lokale socjalne?

- MDR-y: czy gminy powinny robić i wysyłać raport MDR-u schematy podatkowe? Na czym to polega i w jakich sytuacjach?

- metody wyliczania prewskaźników: co powinno się zawierać w mianowniku i liczniku RB 27, RB 28 – jaką wersję wyliczania podjąć? Co wchodzi do tych pozycji, a co nie?

- jak wygląda kontrola z Urzędu Skarbowego dot. wyliczania prewspółczynników?

- które dotacje podlegają opodatkowaniu i które muszą być opodatkowane?

- użytkowanie wieczyste: czy wpłaty kwoty za przekształcenie użytkowania wieczystego podlegają opodatkowaniu?

- jak napisać interpretację od kanalizacji, którą chcielibyśmy odliczyć w całości?

- fotowoltaika – jak to rozliczać: czy to ma być kwalifikowane jako odwrotne obciążenie?

 

 

od 300.00 zł

Brak dostępnych szkoleń.