Podziały nieruchomości

Prawne i praktyczne aspekty postępowania przy podziałach nieruchomości. Wydzielanie dróg, służebność gruntowa przy podziałach, czynności geodety

Uczestnicy otrzymają konspekt dotyczący postępowania podziałowego oraz gotowe wzory pism i decyzji!
Możliwość dyskusji i zadawania pytań od samego początku spotkania!

 


Opinie uczestników:
„szkolenie interesujące, dużo omawianych tematów, wyczerpujące informacje”, „możliwość dyskusji”, „wyczerpujące odpowiedzi na zadawane pytania”, „dużo przykładów praktycznych”, „fachowa wiedza oparta na przykładach”
Zagadnienia, które zostaną omówione podczas szkolenia, m.in.:
podziały w przypadku braku planu miejscowego, niezależnie od ustaleń planu,
wydzielanie dróg, ustanawianie służebności przy podziałach, postępowanie na wniosek lub z urzędu, a także:

 

  • Jak postępować w przypadku dróg gruntowych - czy można dzielić z urzędu?
  • Wydzielanie dróg wewnętrznych przy podziale nieruchomości, przy ustalonym planie zagospodarowania miejscowego. 
  • Rozdzielenie budynków - ściana czy nie? Postępowanie.
  • Procedura podziałowa nieruchomości, niezależnie od ustaleń planu miejscowego i przepisów ogólnych (art. 95 ugn).
  • Czy na drogach, które nie mają statusu drogi publicznej, należy ustanawiać służebność drogową w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla nieruchomości, powstałej w wyniku podziału?
  • Jakie warunki musi spełniać nieruchomość, żeby gmina mogła wydać decyzję o jej podziale?
  • Podział nieruchomości stanowiącej własność wójta/burmistrza/prezydenta miasta lub pracownika urzędu.
  • KPA w podziałach. Nietypowe sytuacje.

Wzory pism, które otrzymają uczestnicy podczas szkolenia:

1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości na wniosek.
2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości z urzędu.
3. Postanowienie o zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
4. Postanowienie o zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z decyzją o warunkach zabudowy.
5. Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
6. Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości zgodnie z mpzp.
7. Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
8. Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1.
9. Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości w trybie art. 95 pkt 7.
10. Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości zgodnie z art. 93 ust. 2a.

od 300.00 zł
świętokrzyskie
06 maja 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
podkarpackie
07 maja 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
małopolskie
08 maja 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
śląskie
09 maja 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
łódzkie
10 maja 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie