Podziały nieruchomości

Prawne i praktyczne aspekty postępowania przy podziałach nieruchomości. Wydzielanie dróg, służebność gruntowa przy podziałach, czynności geodety

Uczestnicy otrzymają konspekt dotyczący postępowania podziałowego oraz gotowe wzory pism i decyzji!
Możliwość dyskusji i zadawania pytań od samego początku spotkania!

 


Opinie uczestników:
„szkolenie interesujące, dużo omawianych tematów, wyczerpujące informacje”, „możliwość dyskusji”, „wyczerpujące odpowiedzi na zadawane pytania”, „dużo przykładów praktycznych”, „fachowa wiedza oparta na przykładach”
Zagadnienia, które zostaną omówione podczas szkolenia, m.in.:
podziały w przypadku braku planu miejscowego, niezależnie od ustaleń planu,
wydzielanie dróg, ustanawianie służebności przy podziałach, postępowanie na wniosek lub z urzędu, a także:

 

  • Jak postępować w przypadku dróg gruntowych - czy można dzielić z urzędu?
  • Wydzielanie dróg wewnętrznych przy podziale nieruchomości, przy ustalonym planie zagospodarowania miejscowego. 
  • Rozdzielenie budynków - ściana czy nie? Postępowanie.
  • Procedura podziałowa nieruchomości, niezależnie od ustaleń planu miejscowego i przepisów ogólnych (art. 95 ugn).
  • Czy na drogach, które nie mają statusu drogi publicznej, należy ustanawiać służebność drogową w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla nieruchomości, powstałej w wyniku podziału?
  • Jakie warunki musi spełniać nieruchomość, żeby gmina mogła wydać decyzję o jej podziale?
  • Podział nieruchomości stanowiącej własność wójta/burmistrza/prezydenta miasta lub pracownika urzędu.
  • KPA w podziałach. Nietypowe sytuacje.

Wzory pism, które otrzymają uczestnicy podczas szkolenia:

1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości na wniosek.
2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości z urzędu.
3. Postanowienie o zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
4. Postanowienie o zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z decyzją o warunkach zabudowy.
5. Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
6. Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości zgodnie z mpzp.
7. Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
8. Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1.
9. Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości w trybie art. 95 pkt 7.
10. Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości zgodnie z art. 93 ust. 2a.

od 300.00 zł
podkarpackie
30 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
łódzkie
16 września 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
warmińsko - mazurskie
17 września 2019
Zobacz na mapie
zachodniopomorskie
18 września 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
lubuskie
19 września 2019
dolnośląskie
20 września 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie