Komunalizacja

Jak prawidłowo skomunalizować Nieruchomości w gminie ze Skarbu Państwa, PKP i innych jednostek? Jak przenieść nieuregulowane grunty szkolne, sołeckie na mienie komunalne? Jak skomunalizować tereny rolne?

Czy samorządy będą zwracać mienie przejęte od PKP w ostatnich 27 latach? W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa trwają prace nad projektem ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji PKP

Każdy uczestnik otrzyma gotowe wzory pism, które przygotował prowadzący – praktyk z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

Podjęta przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwała dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie o sygn. I OPS 2/16 dotyka szczególnie istotnej dla wszystkich gmin w Polsce problematyki komunalizacji mienia państwowego

Możliwość przesłania swoich pytań przed szkoleniem na maila: [email protected]


W programie szkolenia m.in:
Komunalizacja gruntów znajdujących się we własności PKP, Skarbu Państwa:
• Jak przejąć działki od PKP z użytkowania na własność?
• Omówienie przejmowania nieruchomości ze skarbu państwa oraz od PKP.
 Grunty we władaniu pkp – grunty ogólnodostępne – dogadać się? Rozwiązać sprawę tylko sądowo?
• Komunalizacja gruntów, które są własnością Państwowego Funduszu Ziemi. Sprawy dróg, terenów rolnych - oddzielna procedura. Wyjaśnienia. 
• Komunalizacja: kto powinien podzielić nieruchomości? Część przypada gminie, część lasom – na jakiej zasadzie podzielić? Zachowanie się zgodnie z prawem poszczególnych organów, jak powinno to przebiegać?
• Komunalizacja nieruchomości, które były oddawane na skarb państwa. Ludzie poumierali i budynek należał do nich, natomiast grunt do Skarbu Państwa. Procedura odzyskiwania takich nieruchomości. Grunt oddany był w zamian za rentę, właściciele budynku zmarli (nazywa się ich: użytkownicy docześni) i nie ma spadkobierców. Jak gmina ma odzyskać takie nieruchomości? Po budynku pozostały ruiny; księgi wieczyste na grunty są, a na budynki nie ma. Jak to rozwiązać? (jest akt zgonu).
• Zmiana decyzji w sprawie komunalizacji. Co zrobić jeśli grunty przeszły na starostwo, wojewodę? Czy można zmienić decyzję jeśli część nieruchomości została przekazana na rzecz osób trzecich? Jeśli tak, jak to zrobić?
• Jak uchylić decyzję komunalizacyjną w części?
 Nieuregulowane księgi wieczyste - co zrobić z działkami osób prawnych w przypadku kiedy nie ma spadkobierców ani właścicieli oraz gmina nie posiada do tego ksiąg wieczystych. Jak uregulować najszybciej tego typu sprawy?
• Jak przenieść nieuregulowane grunty szkolne, sołeckie na mienie komunalne?
• Bezumowne użytkowanie gruntów – co z tym zrobić?
• Regulacja przedwojennych nieruchomości.

 

od 300.00 zł

Brak dostępnych szkoleń.