Komunalizacja

Jak prawidłowo skomunalizować Nieruchomości w gminie ze Skarbu Państwa, PKP i innych jednostek? Jak przenieść nieuregulowane grunty szkolne, sołeckie na mienie komunalne? Jak skomunalizować tereny rolne?

Czy samorządy będą zwracać mienie przejęte od PKP w ostatnich 27 latach? W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa trwają prace nad projektem ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji PKP

Każdy uczestnik otrzyma gotowe wzory pism, które przygotował prowadzący – praktyk z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

Podjęta przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwała dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie o sygn. I OPS 2/16 dotyka szczególnie istotnej dla wszystkich gmin w Polsce problematyki komunalizacji mienia państwowego

Możliwość przesłania swoich pytań przed szkoleniem na maila: [email protected]


W programie szkolenia m.in:
Komunalizacja gruntów znajdujących się we własności PKP, Skarbu Państwa:
• Jak przejąć działki od PKP z użytkowania na własność?
• Omówienie przejmowania nieruchomości ze skarbu państwa oraz od PKP.
 Grunty we władaniu pkp – grunty ogólnodostępne – dogadać się? Rozwiązać sprawę tylko sądowo?
• Komunalizacja gruntów, które są własnością Państwowego Funduszu Ziemi. Sprawy dróg, terenów rolnych - oddzielna procedura. Wyjaśnienia. 
• Komunalizacja: kto powinien podzielić nieruchomości? Część przypada gminie, część lasom – na jakiej zasadzie podzielić? Zachowanie się zgodnie z prawem poszczególnych organów, jak powinno to przebiegać?
• Komunalizacja nieruchomości, które były oddawane na skarb państwa. Ludzie poumierali i budynek należał do nich, natomiast grunt do Skarbu Państwa. Procedura odzyskiwania takich nieruchomości. Grunt oddany był w zamian za rentę, właściciele budynku zmarli (nazywa się ich: użytkownicy docześni) i nie ma spadkobierców. Jak gmina ma odzyskać takie nieruchomości? Po budynku pozostały ruiny; księgi wieczyste na grunty są, a na budynki nie ma. Jak to rozwiązać? (jest akt zgonu).
• Zmiana decyzji w sprawie komunalizacji. Co zrobić jeśli grunty przeszły na starostwo, wojewodę? Czy można zmienić decyzję jeśli część nieruchomości została przekazana na rzecz osób trzecich? Jeśli tak, jak to zrobić?
• Jak uchylić decyzję komunalizacyjną w części?
 Nieuregulowane księgi wieczyste - co zrobić z działkami osób prawnych w przypadku kiedy nie ma spadkobierców ani właścicieli oraz gmina nie posiada do tego ksiąg wieczystych. Jak uregulować najszybciej tego typu sprawy?
• Jak przenieść nieuregulowane grunty szkolne, sołeckie na mienie komunalne?
• Bezumowne użytkowanie gruntów – co z tym zrobić?
• Regulacja przedwojennych nieruchomości.

 

od 300.00 zł
wielkopolskie
23 kwietnia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
zachodniopomorskie
24 kwietnia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
dolnośląskie
26 kwietnia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie