Służebność przesyłu

Regulacja praw do nieruchomości zajętych na potrzeby sieci przesyłowych – tytuły prawne do nieruchomości w tym służebność przesyłu. Zasiedzenie służebności, pozyskanie środków i zabezpieczenie interesów gminy do 2020 roku

5 mln zł pozyskanych ze służebności przesyłu

Kontakt z prelegentem po szkoleniu

Zaniechanie działań przez gminy w zakresie ustanawiania służebności przesyłu może doprowadzić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych i skutkować odpowiedzialnością finansową i dyscyplinarna!

Ostatni moment przed zasiedzeniem służebności przesyłu przez przedsiębiorców przesyłowych!
Niebezpieczeństwo!!! Audyt!!! Niekorzystne rozporządzanie mieniem gminnym!!!

W maju 2020 r. mija termin zasiedzenia terenów gminnych na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych (gaz, prąd, woda). Jeśli gmina ma KILKASET DZIAŁEK, będących w użytkowaniu przedsiębiorstw przesyłowych  będzie bardzo trudno zdążyć w ciągu najbliższego roku ustanowić służebność przesyłu. Tylko przygotowanie do rozpoczęcia procesu ustanawiania służebności przesyłu zajmuje co najmniej pół roku:

- przygotowanie procedury dotyczącej prowadzenia postępowania w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
- uchwała rady o zasadach gospodarowania mieniem
- wygospodarowanie etatu w budżecie gminnym potrzebnego do prowadzenia postępowań o ustalenie służebności
- zabezpieczenie środków w budżecie gminy na rzeczoznawcę
- ustalenie stanu prawnego nieruchomości
- wyłonienie rzeczoznawcy w trybie zamówień publicznych

Następnie proces ustanawiania służebności przesyłu tylko na jednej działce zajmuje od 3 do 6 miesięcy. Jeśli gmina ma np. 500 takich działek to 4 lata może być za mało czasu. Dlatego warto już teraz zastanowić się jak skutecznie przerwać bieg zasiedzenia na tych działkach. W trakcie tego szkolenia omówimy wszystkie możliwości przerwania biegu zasiedzenia.

Wzory pism i umów:

1. Wzory umów z przedsiębiorcami przesyłowymi i innymi podmiotami, dotyczące dysponowania nieruchomościami (zawierają przepisy zabezpieczające interesy gmin).
2. Wzory umów ustanowienia służebności przesyłu - Protokoły uzgodnień (zawierają przepisy zabezpieczające interesy gmin).
3. Wzory pism inicjujące postępowanie w sprawie ustanowienia służebności.
4. Wzory pism stosowanych w procedurze udostępniania nieruchomości gminnych i ustanawiania służebności przesyłu.
5. Wzory decyzji administracyjnych.

Opinie uczestników szkolenia:

„Doskonała znajomość tematu, czytelnie przekazana wiedza”, „Bardzo dobry kontakt za słuchaczami”
„Wyczerpująco, kompetentnie i merytorycznie”, „Materiały ułatwiające codzienną pracę”
„Dużo konkretnych przykładów, praktyczne podejście do tematu”
„Temat szkolenia w pełni wyczerpany”, „Bardzo kompetentny prowadzący”
„Praktyczne omówienie i zastosowanie przepisów”, „Wyczerpujące omówienie tematu”

 

Służebność przesyłu jako dodatkowe źródło dochodów!
Bogate orzecznictwo!
Uzyskanie wiadomości niezbędnych przed rozpoczęciem gminnych inwestycji przesyłowych!
Praktyczne wskazówki!
Służebność przesyłu jako skuteczny instrument regulacji tytułu prawnego do nieruchomości!
Praktyka i doświadczenie!!!
Służebność przesyłu jako stabilny tytuł prawny do nieruchomości zabezpieczający interesy gminne!

od 300.00 zł
małopolskie
17 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
śląskie
18 lipca 2019
Zobacz na mapie
opolskie
19 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
warmińsko - mazurskie
24 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
podlaskie
25 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
lubelskie
26 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie