Kontrola firmy odbierającej odpady komunalne

Jaką karę może ponieść gmina, jeśli nie prowadzi kontroli firmy odbierającej odpady?

Prawa i obowiązki gmin w kontrolowaniu firm odbierających odpady

• Jak wyegzekwować rzetelne dane od firm odbierających odpady - prawa i obowiązki gmin w kontrolowaniu firm Prawa i obowiązki gmin w kontrolowaniu firm odbierających odpady odbierających odpady
• Uprawnienia kontrolującego. Jak się przygotować do kontroli, co powinien zawierać program kontroli?
• Co powinien zawierać protokół kontroli?

Uczestnicy otrzymają: przykładowy program kontroli, protokół kompleksowej kontroli, protokół z kontroli problemowej, upoważnienie do przeprowadzania w imieniu Wójta/Burmistrza/Prezydenta kontroli spełniania przez przedsiębiorcę, uzasadnienie przedłużenia czasu trwania kontroli, zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli

Podczas warsztatów z możliwością zadawania pytań dowiedzą się Państwo m.in.:
- zanim zdecydujemy o kontroli – co można wyczytać z przekazywanych sprawozdań, czyli kontrola „zza biurka”
- co zrobić, gdy przedsiębiorca w sprawozdaniu wykazuje kody, których nie ma w rejestrze działalności regulowanej
- jakie błędy popełniają przedsiębiorcy przy sporządzaniu sprawozdań, na co zwrócić uwagę przy czytaniu sprawozdań, jakie informacje powinny wzbudzić nasze wątpliwości
- czy kontrolowanemu przedsiębiorcy można pokazać treść skargi/interwencji
- jak długo może trwać kontrola u przedsiębiorcy, jak liczyć czas kontroli
- kiedy przedsiębiorca może odmówić przeprowadzenia kontroli bądź wpuszczenia urzędników na teren zakładu
- co zrobić by kontrola gminy przeprowadzana przez WIOŚ wypadła pozytywnie
- jakie informacje dotyczące gospodarki odpadami umieszczać na stronie internetowej gminy

od 300.00 zł
mazowieckie
01 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
dolnośląskie
05 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie