Kontrola firmy odbierającej odpady komunalne

Jaką karę może ponieść gmina, jeśli nie prowadzi kontroli firmy odbierającej odpady?

Prawa i obowiązki gmin w kontrolowaniu firm odbierających odpady

• Jak wyegzekwować rzetelne dane od firm odbierających odpady - prawa i obowiązki gmin w kontrolowaniu firm Prawa i obowiązki gmin w kontrolowaniu firm odbierających odpady odbierających odpady
• Uprawnienia kontrolującego. Jak się przygotować do kontroli, co powinien zawierać program kontroli?
• Co powinien zawierać protokół kontroli?

Uczestnicy otrzymają: przykładowy program kontroli, protokół kompleksowej kontroli, protokół z kontroli problemowej, upoważnienie do przeprowadzania w imieniu Wójta/Burmistrza/Prezydenta kontroli spełniania przez przedsiębiorcę, uzasadnienie przedłużenia czasu trwania kontroli, zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli

Podczas warsztatów z możliwością zadawania pytań dowiedzą się Państwo m.in.:
- zanim zdecydujemy o kontroli – co można wyczytać z przekazywanych sprawozdań, czyli kontrola „zza biurka”
- co zrobić, gdy przedsiębiorca w sprawozdaniu wykazuje kody, których nie ma w rejestrze działalności regulowanej
- jakie błędy popełniają przedsiębiorcy przy sporządzaniu sprawozdań, na co zwrócić uwagę przy czytaniu sprawozdań, jakie informacje powinny wzbudzić nasze wątpliwości
- czy kontrolowanemu przedsiębiorcy można pokazać treść skargi/interwencji
- jak długo może trwać kontrola u przedsiębiorcy, jak liczyć czas kontroli
- kiedy przedsiębiorca może odmówić przeprowadzenia kontroli bądź wpuszczenia urzędników na teren zakładu
- co zrobić by kontrola gminy przeprowadzana przez WIOŚ wypadła pozytywnie
- jakie informacje dotyczące gospodarki odpadami umieszczać na stronie internetowej gminy

od 300.00 zł

Brak dostępnych szkoleń.