Jak zarządzać, kontrolować oraz utrzymywać place zabaw? Jak zapewnić maksymalne bezpieczeństwo oraz jak uchronić się od zarzutów dotyczących zaniedbań?

od 419.00 zł

Szkolenie jest skierowane do właścicieli i zarządców placów zabaw, oraz do osób, które odpowiadają za bezpieczeństwo i eksploatację urządzeń na placu zabaw

Praktyk z UM Włocławek odpowie na Państwa wszystkie pytania!

Nasze szkolenie ma pomóc osobom, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo na placach zabaw. Przekażemy praktyczną wiedzę z zakresu wymagań, dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń, w kontekście ich montażu oraz nadzoru i konserwacji

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in.:


  • Jak zapewnić należyte bezpieczeństwo na placu zabaw? Jakie wymogi bezpieczeństwa według przepisów musi spełniać plac zabaw?
  • Jakie konsekwencje ponosi gmina w razie wypadku na placu zabaw?
  • Jak powinien wyglądać przegląd placu zabaw? Na co trzeba zwracać największą uwagę? Jakie dokumenty przekazywać osobom kontrolującym?
  • Strefa upadku – HIC współczynnik upadku – jak interpretować? Jak dostosować nawierzchnię do współczynnika HIC?
  • Siłownie zewnętrzne – jak zarządzać takimi siłowniami, zwłaszcza tymi połączonymi z placami zabaw? Jak utrzymać bezpieczeństwo na ich terenach?
  • Jak dobrać odpowiednie podłoże według normy PN-EN 1177?
  • Jakie certyfikaty i atesty musi mieć urządzenie, aby je wystawić na plac? Jakie wymogi musi spełniać?

Szczegółowy program szkolenia:


1) Jakie są wymogi bezpieczeństwa, które plac zabaw musi spełniać? Jak zapewnić należyte bezpieczeństwo korzystającym z placu zabaw? Kto i jakie konsekwencje poniesie w razie wypadku?

• Jak zapewnić należyte bezpieczeństwo na placu zabaw?

• Jakie wymogi bezpieczeństwa według przepisów musi spełniać plac zabaw?

• Kto i jakie konsekwencje poniesie w razie wypadku na urządzeniu, które nie było kontrolowane?

• Jakie konsekwencje ponosi gmina w razie wypadku na placu zabaw?

• Jak zabezpieczyć się przed konsekwencjami prawnymi w razie wypadku?

• Za co pracownik ponosi konsekwencje i przed kim odpowiada?

• Na kogo w razie wypadku spada odpowiedzialność, jeśli jest regulamin na placu zabaw? Jak się bronić przed zarzutami, że wypadek to wina gminy? Jakie są instrumenty obronne w takim wypadku?


2) Jak na podstawie art. 62 Ustawy Prawo budowlane powinny wyglądać kontrole placów zabaw?

• Jak powinien wyglądać przegląd placu zabaw? Na co trzeba zwracać największą uwagę? Jakie dokumenty przekazywać osobom kontrolującym?

• Jak sprawdzać prawidłowe użytkowanie placu zabaw? Według jakich norm należy sprawdzać urządzenia?

• Jak często powinno się przeprowadzać przeglądy?

• Kiedy najlepiej wykonać przegląd roczny placu zabaw?

• Jakie doświadczenie i jakie wymogi musi spełniać osoba, która zajmuje się przeglądami urządzeń na placu zabaw?

• Co robić, gdy urządzenie się zepsuje – czy trzeba zamknąć plac zabaw w trakcie naprawy czy wystarczy sama naprawa?

• Co należy sprawdzić, aby plac był bezpieczny?

• Jak poprawnie sporządzić protokoły techniczne urządzeń?


3) Projektowanie placu zabaw – jak przygotować bezpieczny plac zabaw?

• Jakie są wymagania prawa budowlanego przy projektowaniu placu zabaw?

• Jaka powinna być szczegółowa dokumentacja przy placach zabaw?

• Jak dobrze rozmieścić urządzenia na placu zabaw? Czy jest jakiś konkretny schemat?

• Projekt strefy bezpieczeństwa – jaka powinna być odległość między urządzeniami? Jaka powinna być wysokość urządzeń? Jak dokładnie zaplanować strefę bezpieczeństwa?

• Jak według normy PN-EN 1177 dobrać odpowiednie podłoże?

• Jaka powierzchnia jest bezpieczna oprócz piasku? Jakie normy musi spełniać piasek?

• Rodzaje nawierzchni bezpiecznych – które podłoże najlepiej zastosować na placu zabaw?

• Norma PN-EN 1176 – czego dotyczy?

• Jakie urządzenia można dopuścić do użytku? Jakie są najbardziej trwałe materiały? Jakie są koszty materiałów?

• Jakie certyfikaty i atesty musi mieć urządzenie, aby je wystawić na plac? Jakie wymogi musi spełniać?

• Jakie urządzenia są najbezpieczniejsze?

• Co może, a co powinno znajdować się na placu zabaw?

• Jakie normy musi spełnić gmina, aby wybudować plac zabaw? Jak sprawdzić, czy projekt placu spełnia wymogi?

• Omówienie certyfikatu TUV i certyfikatu B – jak się je stosuje?

• Strefa upadku – HIC współczynnik upadku – jak interpretować? Jak dostosować nawierzchnię do współczynnika HIC?

• Piaskownice – jakie wymogi musi spełniać piasek? Jak często wymieniać piasek w piaskownicy? Czy wymiana musi być co 3 miesiące, pomimo tego, że plac zabaw jest zamknięty? Czy piasek można dosypać do istniejącego, czy należy go wymienić?

• Czy nawierzchnię z płyt gumowych można układać bezpośrednio na gruncie lub piasku?

• Jaka ma być odległość między placem zabaw od śmietnika lub drogi?

• Co ile trzeba wymieniać urządzenia na placu zabaw?

• Jak i czy w ogóle plac zabaw powinien być ogrodzony? Płotki myśliwskie – czy mogą być takie ogrodzenia?

• Komu można udostępnić plac zabaw?

• Jak wygląda procedura zgłaszania budowy placu zabaw do starostwa?

• Jakie dokumenty trzeba przygotować do budowy placu zabaw?

• Jaką dokumentację związaną z placami zabaw trzeba prowadzić? Jakie są niezbędne dokumenty?


4) Siłownie zewnętrzne – jak zarządzać takimi siłowniami? Jak utrzymać bezpieczeństwo na ich terenach?

• Zalety i wady łączenia placu zabaw z siłownią – ujęcie praktyczne?

• Jaka odległość musi być między placem zabaw a siłownią?

• Czy strefy bezpieczeństwa siłowni mogą na siebie nachodzić?

• Jakie wymogi bezpieczeństwa muszą spełniać siłownie napowietrzne?

• Jakie atesty i jakie certyfikaty muszą posiadać te urządzenia?

• Jakie podłoże pod siłownie napowietrzne?

• Jakie urządzenia powinny się znajdować?

• Jak wygląda konserwacja takich siłowni?

• Co ile powinny być przeglądy? Kto może zajmować się takimi przeglądami?


5) Regulamin placu zabaw – jak napisać dobry regulamin?

• Co powinien zawierać regulamin placu zabaw?

• Na jakie zapisy warto zwrócić szczególną uwagę?

• Na co zwrócić uwagę przy pisaniu regulaminu? Jak regulować czystość? Czy na placu zabaw mogą być psy?Prowadzący

Dawid Chrzanowski– Pracownik samorządowy. Od 2014 r. zatrudniony w Urzędzie Miasta Włocławek na stanowisku inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej. Od ponad 5 lat zajmuje się tematyką związaną m.in. z administrowaniem placami zabaw oraz innymi elementami małej architektury. Administrując kilkunastoma placami zabaw oraz siłowniami zewnętrznymi na terenie gminy miejskiej realizuje zadania związane m.in. z prowadzeniem dokumentacji obiektów, wykonywaniem kontroli, ubezpieczeniem, a także w zakresie przygotowania nowych inwestycji i modernizacji placów zabaw i siłowni zewnętrznych.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Zobacz hotel
Zobacz na mapie
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
Zobacz hotel
Zobacz na mapie