Jak dobrze przygotować się do kontroli RIO w zakresie podatku od nieruchomości? Na co RIO zwraca największą uwagę?

od 359.00 zł

Wideoszkolenie skierowane dla pracowników działów podatkowych

Szkolenie poprowadzi Zastępca Naczelnika WKGF w RIO w Białymstoku!

Podczas naszego wideoszkolenia podpowiemy Państwu, jak najlepiej przygotować się do kontroli RIO. Omówimy zagadnienia, które są najczęściej kontrolowane przez RIO, a z którymi urzędnicy mogą mieć problemy. Nasz praktyk odpowie na Państwa wszystkie pytania!

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in.:

  • Jak pracownicy urzędu mogą się przygotować do takiej kontroli?
  • Jak ustalić datę powstania obowiązku podatkowego, jeżeli osoba prawna ma pozwolenie na budowę; oddano jedną kwaterę, a reszta kwater zostanie oddana w późniejszym terminie? Czy następna część tej budowli (reszta kwater) będzie traktowana jako nowa część? Czy będzie liczona od nowego roku, czy od następnego miesiąca?
  • Modernizacje ewidencji gruntów i budynków – jak będzie to wyglądać po zmianach? Od kiedy trzeba naliczać podatek? Jak sobie poradzić w sytuacji, gdy grunty rolne są wyłączone z podatku rolnego i przechodzą w podatek od nieruchomości? Jak na to zapatruje się RIO? Jakie ma zdanie na ten temat?
  • Opodatkowanie budowli związanych z prowadzeniem działalności np. sieci techniczne, energetyczne – jak opodatkować? Jakie są stawki podatku? Czy należy opodatkować tylko sieci techniczne lub energetyczne, czy budowle również trzeba objąć podatkiem?
  • Jak wyliczyć wartość pomocy de minimis? Z czym urzędnicy mają największy problem według RIO?
  • Klasyfikacja budowli – jak odróżnić budowlę od budynku? Jakie budowle gmina może obciążać podatkami? Od jakiej budowli obowiązuje dany podatek?
  • Jak sobie poradzić z sytuacją, gdy została wydana decyzja o pomocy de minimis, a okazało się, że limit tej pomocy został już przekroczony? Co zrobić z wydaną decyzją przydzielającą pomoc, gdy limit pomocy został już przekroczony? Czy organ musi uchylać tę decyzję?

Szczegółowy program szkolenia:

Jak wygląda kontrola RIO? Jak urzędnicy mogą się do niego przygotować?

1. Czego pracownicy urzędów mogą się spodziewać podczas kontroli RIO?

2. Czym się kieruje RIO przy wyborze tematu do kontroli?

3. Jaki jest zakres tego, co sprawdzają?

4. Jak pracownicy urzędu mogą się przygotować do kontroli?

5. Jakie prawa ma urzędnik podczas kontroli?

6. Czy urzędnikowi przysługuje możliwość złożenia skargi na kontrolera? Jeżeli tak, to na co i do kogo może złożyć taką skargę?

7. Jakich dokumentów wymaga RIO podczas kontroli?

8. Na co najbardziej kontrolerzy zwracają uwagę?

9. Jak bronić się przed „głupimi” zarzutami kontrolerów?


Kontrola RIO w zakresie nieruchomości

* Budowla jako przedmiot podatku od nieruchomości. Na co najczęściej zwracają uwagę kontrolerzy?

1. Jak ustalić datę powstania obowiązku podatkowego, jeżeli osoba prawna ma pozwolenie na budowę, oddano jedną kwaterę, a reszta kwater zostanie oddana w późniejszym terminie? Czy następna część tej budowli(reszta kwater) będzie traktowana jako nowa część? Czy będzie liczona od nowego roku czy od następnego miesiąca?

2. Klasyfikacja budowli – jak odróżnić budowlę od budynku? Jakie budowle gmina może obciążać podatkami? Od jakiej budowli obowiązuje dany podatek?

3. Opodatkowanie budowli związanych z prowadzeniem działalności np. sieci techniczne, energetyczne – jak opodatkować? Jakie są stawki podatku? Czy należy opodatkować tylko sieci techniczne lub energetyczne, czy budowle również trzeba objąć podatkiem?

4. Budowle – jak wygląda zwolnienie z podatku? Na co RIO zwraca uwagę?

5. Jak opodatkować np. farmy wiatrakowe, panele słoneczne żeby podczas kontroli nie było żadnych problemów?

6. Co zrobić w sytuacji, gdy przedsiębiorcy kwalifikują budowle jako budynki, aby mieć mniejsze stawki podatku?

7. Jak wyliczyć wartość budowli? Co należy do wartości budowli? Od czego należy ustalić wartość takiej budowli?


* Pomoc de minimis dla przedsiębiorców – jakie najważniejsze zagadnienia kontroluje RIO?

1. Jak sobie poradzić z sytuacją, gdy została wydana decyzja o pomocy de minimis, a okazało się, że limit tej pomocy został już przekroczony? Co zrobić z wydaną decyzją przydzielającą pomoc, gdy limit pomocy został już przekroczony? Czy organ musi uchylać tę decyzję?

2. Jak pod kątem kontroli właściwie napisać uchwałę pomocową dla przedsiębiorców? Co powinna zawierać uchwała pomocowa? Jak powinna wyglądać dobrze napisana uchwała pomocowa?

3. Jakie dokumenty i jakie oświadczenia musi złożyć przedsiębiorca, aby otrzymał pomoc de minimis? Jakie dokumenty są najważniejsze według RIO?

4. Jak wyliczyć wartość pomocy de minimis? Z czym urzędnicy mają największy problem według RIO?

5. Zasady, według których można udzielić pomocy de minimis

6. Jakie wymogi musi spełniać przedsiębiorca, aby otrzymać pomoc?

7. Kto nie może skorzystać z pomocy?

8. Jak wyliczyć stawki preferencyjne? Jak napisać uchwałę dotyczącą stawek preferencyjnych?

9. Jak poprawnie wydać zaświadczenie o pomocy de minimis? Co powinno zawierać, aby nie było problemu podczas kontroli?


Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych

1. Jak liczyć kwoty skutków obniżenia górnych stawek oraz kwoty skutków udzielonych ulg w podatku od nieruchomości?

2. Jak dobrze weryfikować poprawność deklaracji? Check lista, co sprawdzić, żeby potem nie było problemu podczas kontroli? Jakie podatnik musi złożyć załączniki do deklaracji? Jakie informacje przedsiębiorca musi uwzględnić w deklaracji? Czy aby inna osoba wskazana niż w KRS mogła podpisać deklarację trzeba załączyć pełnomocnictwo?

3. Jak naliczyć podatek, jeżeli przedsiębiorca kupił grunt w połowie roku, składa korektę do deklaracji podatkowej? Czy urząd musi uwzględnić kwotę za cały rok czy naliczyć tą kwotę proporcjonalnie?

4. Jak i jaki podatek obliczyć w sytuacji, gdy jest podatek na budynek pod działalność, właściciel jest przedsiębiorcą ale ta działalność nie jest prowadzona ?

5. Co zrobić, gdy jest ulga inwestycyjna na budynek mieszkalny, podatnik jest rolnikiem, ale nie wykorzystuje tego na cele produkcyjne, tylko na cele bytowe? Jak RIO może zinterpretować taką sytuację?

6. Jakie najważniejsze dokumenty trzeba złożyć, aby umorzyć/odroczyć podatek od nieruchomości? Czy istnieje duża szansa, że RIO je sprawdzi?

7. Kiedy ma miejsce wygaśnięcie lub zmniejszenie podatku od nieruchomości?

8. Jak liczyć podatek od przedsiębiorców?

9. Co powinna zawierać informacja podatkowa?

10. Kiedy przedawnia się zaległość z tytułu podatku od nieruchomości?

11. Opodatkowanie wstecz pod liniami energetycznymi – jak przeprowadzić takie postępowanie? Czy grunty pod liniami energetycznymi podlegają podatkowi od nieruchomości?

12. Umiera podatnik, nikt się nie zgłasza do płacenia podatku od nieruchomości, jak znaleźć spadkobiercę? Z kogo ściągać ten podatek?

13. Nowe przedmioty opodatkowanie – fotowoltaika – jak opodatkować? Jaką stawką? Jak przygotować się w tym zakresie do kontroli? Czego mogą wymagać kontrolerzy?

14. Decyzje wymiarowe osób fizycznych – co zrobić, gdy trzeba wznowić postępowanie, w którym była wydana już decyzja, ale wynikły dodatkowe przesłanki? Czy trzeba z urzędu zmieniać tę decyzję czy trzeba czekać na wniosek? Kiedy uchylać taką decyzję?

15. Czy decyzja musi być dostarczana do współmałżonka lub współwłaściciela oddzielnie, czy można ją wysłać łącznie?

16. Firma widmo – jak namierzyć i jak ściągać podatki z firmy, która usunęła dane z KRS?

17. Jak opodatkować budynki, które częściowo są wykorzystywane rolniczo a częściowo na działalność gospodarczą?

18. Podatki od wiatraków – jak liczyć według nowych przepisów?

19. Kto jest zwolniony z podatku od nieruchomości? Jakie wymogi trzeba spełniać, aby zostać zwolnionym z podatku?

20. Kiedy można umorzyć podatek od nieruchomości? Jakie są przesłanki za tym, aby umorzyć podatek? Jak wygląda cała procedura? Jak powinien wyglądać protokół o stanie majątkowym? Jakich dokumentów może wymagać RIO w związku z umorzeniem takiego podatku?

21. Co zrobić, aby osoby prawne nie unikały zapłaty za podatki? Jak zmotywować podatnika do zapłaty podatku? Co RIO mówi na ten temat?

22. Grunty, które przechodzą na teren nadleśnictwa – w jaki sposób powinny być traktowane? Jaki podatek – od gruntu czy nieruchomości? Jak RIO traktuje takie grunty?

23. Jak dobrze wypełnić wzory decyzji, wezwań, postanowień, uzasadnienia od decyzji?

24. Opodatkowanie budynków gospodarczych – jak rozpoznać czy ten budynek jest na fundamentach i czy podlega opodatkowaniu? Opodatkowanie budynków gospodarczych u osób, które nie mają gospodarstwa? W jaki sposób i kiedy zwolnić z tego podatku? Jak rozróżnić grunty zajęte na działalność a grunty związane z działalnością? Kiedy policzyć stawkę najwyższą a kiedy pozostałe?

25. Komu według przepisów można przyznać ulgę? Jak obronić swoją decyzję podczas kontroli?

26. Jak poprawnie wydać zaświadczenia? Na jakie elementy RIO zwraca uwagę?

27. Jak poprawnie napisać uchwałę podatkową od nieruchomości?

28. Modernizacje ewidencji gruntów i budynków – jak będzie to wyglądać po zmianach? Od kiedy wprowadzić? Od kiedy trzeba naliczać podatek? Jak sobie poradzić w sytuacji, gdy grunty rolne są wyłączone z podatku rolnego i przechodzą w podatek od nieruchomości?

29. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i ma jeszcze grunty rolne jak ją opodatkować? Jakie stawki?

30. Jak opodatkować dzierżawy od Skarbu Państwa?

31. Kontokwitariusz – jakie informacje są objęte tajemnicą skarbową? Jak powinien wyglądać według RODO i RIO?

32. Skąd wziąć dane o przedsiębiorcy? Jak znaleźć informacje o nowo powstałym przedsiębiorcy?

33. Ewidencja zasobów nieruchomości gminy – co powinna zawierać? Jakie są wymogi prowadzenia takiej ewidencji? Na jakich informacjach kontrola może skupić się najbardziej?

34. Jak prawidłowo rozliczać nadpłaty w podatku od nieruchomości?

35. Sprawozdanie roczne RB-27s – jak je robić żeby było dobrze podczas kontroli?


Prowadzący

Paweł Kucofan- pracownik RIO w Białymstoku (od początku istnienia Izb tj. od 1993 roku), prawnik, aktualnie na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej. Znajomość realiów prawnych, organizacyjnych i wykonawczych z zakresu gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, a szczególnie dochodów, w tym podatkowych, kontroli wewnętrznej i audytu, rachunkowości, środków trwałych, itd. W ramach obowiązków służbowych nadzorujący kontrole gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, w tym także dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Duże doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń (doświadczenie trenerskie od 1996 roku).


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 359.00
16 kwietnia 2020