Kontrola RIO w gospodarce nieruchomościami

Jak przygotować się do kontroli RIO w zakresie gospodarki nieruchomościami?

Szkolenie skierowane do działów gospodarki nieruchomościami

 

Podczas szkolenia podpowiemy Państwu, jak dobrze przygotować się do przeprowadzanych przez organy kontroli (RIO). Omówimy wszystkie problematyczne zagadnienia, które często pojawiają się podczas kontroli. Postaramy się odpowiedzieć na Państwa pytania.

 

 

Każdy uczestnik otrzyma gotowe wzory pism 

Wykaz pism na dole programu

 

 

 

W naszym programie znajdą Państwo najważniejsze zagadnienia, które najczęściej sprawiają problemy urzędnikom:

 

 1. Jak przygotować nieruchomość do sprzedaży/dzierżawy? Jakich dokumentów może wymagać organ kontrolujący dokumentujących sprzedaż nieruchomości?
 2. Czy można przenieść koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży na nabywcę?
 3. Rokowania po drugim negatywnym przetargu – co zrobić w sytuacji, gdy przychodzi osoba ze swoimi warunkami, innymi niż ustalone podczas rokowań? Czy gmina może przyjąć jej ofertę?
 4. Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej – kiedy gmina może zastosować sprzedaż nieruchomości w tym trybie ?
 5. Jak liczyć opłaty VAT przy sprzedaży/nabywaniu nieruchomości? Kogo można zwolnić z obowiązku płacenia podatku?
 6. Na jakiej zasadzie można zamieniać nieruchomość z osobą prywatną, ze Skarbem Państwa?
 7. Jak poprawnie obliczać opłatę planistyczną? Kiedy gmina może ją  pobrać ?
 8. „Informacja o stanie mienia komunalnego – co powinna zawierać, jak poprawnie ją sporządzić?

 

 

Uczestnicy otrzymają również wzór:

 

 • umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy, użyczenia,
 • ogłoszenia o przetargach,
 • protokołu z przeprowadzonego przetargu,
 • wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia,
 • informacji o wyniku przetargu,
 • ogłoszenia o rokowaniach
od 499.00 zł
mazowieckie
01 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie