Kolejne zmiany w opłacie śmieciowej

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości, nowe obowiązki gmin - rewolucji śmieciowej ciąg dalszy, przejęcie nieruchomości niezamieszkałych, zmiany w zasadach udzielania zamówień na odbiór i zagospodarowanie odpadów, zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach, nowe uchwały oraz zmiany w terminach składania deklaracji.

 

Na szkoleniu omówimy wszystkie zmiany dotyczące:

 1. Obowiązku przejęcia przez gminy odbierania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych
 2. Odpadów z targowisk i cmentarzy
 3. Obowiązek zmian w regulaminach utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
 4. Zwolnienia związane z kompostowaniem odpadów
 5. Przyjmowanie przez PSZOK innych odpadów niż komunalne, pochodzących z działalności gospodarczej bądź rolniczej
 6. Przejęcie obowiązków przez gminy w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub w worki
 7. Obowiązki gmin związane z miejscami parkowania pojazdów
 8. Obowiązek udzielenia oddzielnych zamówień na odbieranie i zagospodarowanie odpadów
 9. Obowiązek rozliczania się gmin z wykonawcami za tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów
 10. Nowe zasady ustalania opłaty od domków letniskowych i nieruchomości rekreacyjno – wypoczynkowych
 11. Różnicowanie wysokości opłat w poszczególnych gminach przez związki międzygminne
 12. Określenie maksymalnej stawki opłaty od domków letniskowych i nieruchomości rekreacyjno – wypoczynkowych
 13. Nowe zasady naliczania opłat z ogródków działkowych
 14. Maksymalna stawka opłaty za brak segregacji
 15. Nowe terminy składania deklaracji o wysokości opłaty
 16. Dane wykazywane w nowych deklaracjach
 17. Nowe terminy składania zmian w deklaracjach
 18. Zakaz składania deklaracji zmniejszających za okres wsteczny
 19. Nowe zasady odpisu wysokości opłaty w związku ze zgonem mieszkańca
 20. Upoważnienie do prowadzenia postępowań dotyczących opłat dla jednostek gminnych
 21. Nowe obowiązki dotyczące opłat za śmieci w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy
 22. Obowiązek obniżenia stawek opłat w wypadku wystąpienia nadwyżki w budżecie gminy
 23. Zmiany dotyczące rejestru działalności regulowanej
 24. Obowiązek podjęcia nowych uchwał
 25. Utrata mocy przez uchwały dotychczas obowiązujące

Pozyskiwanie i przetwarzanie przez organy gminy danych osobowych  w sprawach dotyczących obowiązków właścicieli nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a RODO

Kolejna rewolucja śmieciowa, planowane zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowe zasady naliczania opłat, zwracania nadpłat, ryczałtu od domków letniskowych, zwolnień z opłaty i szereg innych nowości

Zamieszkiwanie na nieruchomości w przypadku obowiązku wnoszenia opłat za śmieci to nie to samo, co miejsce zamieszkania!
Ustawa „śmieciowa” – miejsce zamieszkiwania, odmienna od kodeksu cywilnego – miejsce zamieszkania

Zmiany w terminach wystawiania i doręczania upomnień za zaległości w opłacie

Uczestnicy otrzymają 150 gotowych wzorów pism w formie elektronicznej

Przedawnienia zobowiązania w opłacie za 2013 r., które przedawni się już 1 stycznia 2019 r. Co powinny zrobić gminy, które mają do tej pory nie ściągnięte te należności? Co zrobić z  zaległym zobowiązaniem, jak ma postąpić wójt, czy wystawiać ponownie tytuł wykonawczy, czy może lepiej umorzyć z urzędu itd.?

 • Przedawnienia: weryfikacja sald, zaległości i obliczanie przedawnienia na przykładach oraz księgowanie przedawnienia na koncie podatkowym.
 • Nadpłaty i zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami. Jakie są zadania wierzyciela w skutecznym ściąganiu należności? 

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo także:

 • Co organ gminy winien  udowodnić przy określaniu wysokości opłaty? Bardzo ważne informacje dla pracowników  weryfikujących deklaracje śmieciowe.
 • Co z umowami obowiązującymi? wymiana pojemników i zmiana umów
  - nowe pojemniki a oznakowanie starych
  - konieczność zmiany uchwał, problem z pojemnikami i workami – kiedy wprowadzić nowe kolory i oznaczenia, tereny publiczne a nowe zasady segregacji, nieruchomości niezamieszkałe nieobjęte systemem gminnym w świetle nowego rozporządzenia
 • Kiedy tak naprawdę  powstaje obowiązek ponoszenia opłaty – jak interpretować zamieszkiwanie na nieruchomości w przypadku np.  wyjazdu na część miesiąca
 • Najnowsze orzecznictwo dotyczące potwierdzenia zamieszkiwania i składania nowych oraz korekt deklaracji
 • Kiedy nie stwierdzać nadpłaty – co to jest świadczenie usługi?
 • Złożenie deklaracji po terminie 14 dni – czy jest nadpłata, gdy właściciel ma zaległości, czy jest nadpłata, gdy właściciel regularnie uiszcza opłatę?
 • Samorządy muszą natychmiast wprowadzić zmiany w PSZOK i zmienić obowiązujące uchwały
 • Zgony, złożenie deklaracji po terminie 14 dni, kiedy nie stwierdzić nadpłaty, od jakiego miesiąca ma być przypis - przypadki – jak ma postąpić organ?

NASZ PRAKTYK: Robert Litwinek

Opinie uczestników szkoleń:
"Szkolenie bardzo interesujące, wciągające, poruszane ważne tematy"; "szkolenie pozwoliło odpowiedzieć na nurtujące mnie sprawy"; "bardzo dobre przygotowanie prowadzącego"; "ciekawe, rzeczowe, praktyczne"; "wyczerpująco zrealizowany temat"; "przykłady z życia wzięte, bieżące rozwiązywanie problemów"; "prowadzący bardzo dobrze przygotowany w zakresie objętym szkoleniem"; "wyczerpujące moje oczekiwania"; "przydatne materiały"; "dużo nowych informacji"

 

Prowadzący
Robert Litwinek
od 300.00 zł
małopolskie
08 stycznia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
pomorskie
24 stycznia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
lubelskie
25 stycznia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
łódzkie
28 stycznia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
wielkopolskie
30 stycznia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
świętokrzyskie
04 lutego 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
śląskie
06 lutego 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
warmińsko - mazurskie
11 lutego 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
kujawsko - pomorskie
12 lutego 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
zachodniopomorskie
14 lutego 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
podlaskie
25 lutego 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
podkarpackie
27 lutego 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie