Kolejne zmiany w opłacie śmieciowej

Nowość! Trzecia rewolucja śmieciowa, przełomowe zmiany w ustawie śmieciowej

 

Na szkoleniu omówimy:

  • NOWE DEKLARACJE – BRAK MOZLIWOŚCI ZADEKLAROWANIA BRAKU SEGREGACJI - OD KIEDY
  • DOPŁATY DO STAWEK OPŁATY
  • CZTEROKROTNOŚĆ WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY W PRZYPADKU BRAKU SEGREGACJI - DECYZJA
  • USTAWOWE OKREŚLENIE PRZYPADKÓW BRAKU SEGREGACJI
  • WSKAZANIE W DEKLARACJI CZĘSTOTLIWOŚCI ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCHI
  • NIERUCHOMOŚCI LETNISKOWE – WSKAZANIE OKRESU KORZYSTANIA
  • KILKA DEKLARACJI Z JEDNEGO BUDYNKU 
  • NOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  • NOWA KARA ZA BRAK DEKLARACJI
  • NOWA KARA ZA PODANIE NIEPRAWDY W INFORMACJI O KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM
  • NOWA KARA DLA WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA
  • KARA DLA GMINY ZA BRAK SEGREGACJI
  • ZMIANY DOTYCZĄCE:
  • ODPADÓW Z TARGOWISK I CMENTARZY
  • OBOWIĄZEK ZMIAN W REGULAMINACH UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY
  • BRAK DECYZJI OKREŚLAJĄCEJ WYSOKOŚĆ OPŁATY W PRZYPADKU NIEUISZCZANIA OPŁATY PO ZMIANIE STAWEK
  • PRZYJMOWANIE PRZEZ PSZOK IGIEŁ I STRZYKAWEK ORAZ ODPADÓW Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ
  • PRZEJĘCIE OBOWIĄZKÓW PRZEZ GMINY W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIKI LUB W WORKI
  • OBOWIĄZKI GMIN ZWIĄZANE Z MIEJSCAMI PARKOWANIA POJAZDÓW
  • OBOWIĄZEK UDZIELENIA ODDZIELNYCH ZAMÓWIEŃ NA ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
  • UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Z NIERUCHOMOŚCI MIESZANYCH
  • NOWE ZAPISY W SIWZ
  • UMOWA NA ODBIERANIE ODPADÓW – NOWE WARUNKI
  • OBOWIĄZEK ROZLICZANIA SIĘ GMIN Z WYKONAWCAMI ZA TONĘ ODEBRANYCH I ZAGOSDODAROWANYCH ODPADÓW
  • NOWE ZASADY USTALANIA OPŁATY OD DOMKÓW LETNISKOWYCH I NIERUCHOMOŚCI REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWYCH
  • RÓŻNICOWANIE WYSOKOŚCI OPŁAT W POSCZREGÓLNYCH GMINACH PRZEZ ZWIĄZKI MIĘDZYGMINNE
  • MAKSYMALNA STAWKA OPLATY ZA POJEMNIK LUB WOREK
  • OKREŚLENIE MAKSYMALNEJ STAWKI OPŁATY OD DOMKÓW LETNISKOWYCH I NIERUCHOMOŚCI REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWYCH
  • NOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT Z OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH
  • NOWE TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY
  • DANE WYKAZYWANE W NOWYCH DEKLARACJACH
  • NOWE TERMINY SKŁADANIA ZMIAN W DEKLARACJACH
  • ZAKAZ SKŁADANIA DEKLARACJI ZMNIEJSZAJĄCYCH ZA OKRES WSTECZNY
  • NOWE ZASADY ODPISU WYSOKOŚCI OPŁATY W ZWIĄZKU ZE ZGONEM MIESZKAŃCA
  • MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI WSTECZNEJ W PRZYPADKU ROZLICZENIA WG METODY OD ILOŚCI ZUŻYTEJ WODY - 
  • UPOWAŻNIENIE DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ DOTYCZĄCYCH OPŁAT DLA JEDNOSTEK GMINNYCH
  • NOWE OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE OPŁAT ZA ŚMIECI W SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
  • OBOWIĄZEK KONTROLI FIRMY CO NAJMNIEJ RAZ W ROKU
  • DO KIEDY OBOWIĄZYWAĆ BĘDĄ PODJĘTE UCHWAŁY
  • DO KIEDY OBWOIĄZUJĄ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
  • CO Z POSTĘPOWANIAMI WSZCZĘTYMI A NIEZAKOŃCZONYMI
  • OBOWIĄZEK PODJĘCIA NOWYCH UCHWAŁ
  • UTRATA MOCY PRZEZ UCHWAŁY DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCE


  NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW - możliwość zawarcia kolejnych umów na dotychczasowych zasadach, obowiązujących do końca 2019 roku.

  Gminy będą mogły do 30 czerwca 2019 roku zawrzeć kolejne umowy na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Opinie uczestników szkoleń:

"Szkolenie bardzo interesujące, wciągające, poruszane ważne tematy"; "szkolenie pozwoliło odpowiedzieć na nurtujące mnie sprawy"; "bardzo dobre przygotowanie prowadzącego"; "ciekawe, rzeczowe, praktyczne"; "wyczerpująco zrealizowany temat"; "przykłady z życia wzięte, bieżące rozwiązywanie problemów"; "prowadzący bardzo dobrze przygotowany w zakresie objętym szkoleniem"; "wyczerpujące moje oczekiwania"; "przydatne materiały"; "dużo nowych informacji"

 

Prowadzący
Robert Litwinek
od 300.00 zł
podlaskie
25 lutego 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
podkarpackie
27 lutego 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
małopolskie
05 marca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
opolskie
07 marca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
łódzkie
08 marca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie