Kolejne zmiany w opłacie śmieciowej

Nowość! Trzecia rewolucja śmieciowa

 

Na szkoleniu omówimy:

 • Nowe deklaracje - brak możliwości zadeklarowania braku segregacji - od kiedy?
 • Dwukrotność wysokości stawki opłaty w przypadku braku segregacji - decyzja
 • Wskazanie w deklaracji częstotliwości odbierania odpadów komunalnych
 • Kilka deklaracji z jednego budynku
 • Nowe zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Nowa kara za brak deklaracji
 • Nowa kara za podanie nieprawdy w informacji o kompostowniku przydomowym
 • Nowa kara dla wójta, burmistrza, prezydenta
 • Zmiany dotyczące odpadów z targowisk i cmentarzy
 • Obowiązek zmian w regulaminach utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
 • Brak decyzji określającej wysokość opłaty w przypadku nieuiszczania opłaty po zmianie stawek 
 • Przyjmowanie przez PSZOK igieł i strzykawek oraz odpadów z działalności rolniczej
 • Przejęcie przez gminy obowiązków w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki
 • Obowiązki gmin związane z miejscami parkowania pojazdów
 • Rezygnacja z obowiązku udzielenia oddzielnych zamówień na odbieranie i zagospodarowanie odpadów
 • Udzielenie zamówienia z nieruchomości mieszanych
 • Nowe zapisy w SIWZ
 • Umowa na odbieranie odpadów - nowe warunki
 • Obowiązek rozliczania się gmin z wykonawcami za tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów
 • Nowe zasady ustaalania opłaty od domków letniskowych i nieruchomości rekreacyjno - wypoczynkowych
 • Różnicowanie wysokości opłat w poszczególnych gminach przez związki międzygminne
 • Maksymalna stawka opłaty za pojemnik lub worek
 • Określenie maksymalnej stawki opłaty od domków letniskowych i nieruchomości rekreacyjno - wypoczynkowych
 • Nowe zasady naliczania opłat z ogródków działkowych
 • Nowe terminy składania deklaracji o wysokości opłaty
 • Dane wykazywane w nowych deklaracjach
 • Nowe terminy składania zmian w deklaracjach
 • Zakaz składania deklaracji zmniejszających za okres wsteczny
 • Nowe zasady odpisu wysokości opłaty w związku ze zgonem mieszkańca
 • Możliwość złożenia deklaracji wstecznej w przypadku rozliczenia według metody od ilości zużytej wody - upoważnienie do prowadzenia postępowań dotyczących opłat dla jednostek gminnych
 • Nowe obowiązki dotyczące opłat za śmieci w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy 
 • Obowiązek kontroli firmy co najmniej raz na dwa lata
 • Do kiedy obowiązywać będą podjęte uchwały?
 • Do kiedy obowiązują umowy w sprawie zamówienia publicznego?
 • Co z postępowaniami wszczętymi a niezakończonymi?
 • Obowiązek podjęcia nowych uchwał
 • Utrata mocy przez uchwały dotychczas obowiązujące

 1. NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW - możliwość zawarcia kolejnych umów na dotychczasowych zasadach, obowiązujących do końca 2019 roku.

  Gminy będą mogły do 30 czerwca 2019 roku zawrzeć kolejne umowy na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Opinie uczestników szkoleń:

"Szkolenie bardzo interesujące, wciągające, poruszane ważne tematy"; "szkolenie pozwoliło odpowiedzieć na nurtujące mnie sprawy"; "bardzo dobre przygotowanie prowadzącego"; "ciekawe, rzeczowe, praktyczne"; "wyczerpująco zrealizowany temat"; "przykłady z życia wzięte, bieżące rozwiązywanie problemów"; "prowadzący bardzo dobrze przygotowany w zakresie objętym szkoleniem"; "wyczerpujące moje oczekiwania"; "przydatne materiały"; "dużo nowych informacji"

 

Prowadzący
Robert Litwinek
od 300.00 zł
kujawsko - pomorskie
22 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
pomorskie
23 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
małopolskie
31 lipca 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
śląskie
01 sierpnia 2019
Zobacz na mapie
opolskie
02 sierpnia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
łódzkie
05 sierpnia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
wielkopolskie
06 sierpnia 2019
Zobacz na mapie
zachodniopomorskie
07 sierpnia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
dolnośląskie
09 sierpnia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
świętokrzyskie
12 sierpnia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
małopolskie
13 sierpnia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
podkarpackie
19 sierpnia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
lubelskie
20 sierpnia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
podlaskie
21 sierpnia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
warmińsko - mazurskie
22 sierpnia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
mazowieckie
26 sierpnia 2019
Zobacz hotel
Zobacz na mapie