Ewidencja zbiorników bezodpływowych

NOWY PROGRAM! Zadania i kompetencje gminy w zakresie nieczystości ciekłych. Ewidencja zbiorników bezodpływowych, podłączenie do kanalizacji. Jakie sankcje karne grożą gminie za niekontrolowanie zbiorników bezodpływowych?

 

Szkolenie poprowadzi praktyk z urzędu miasta.

Przeprowadził i nadzorował kilkadziesiąt postępowań administracyjnych związanych z podłączeniem mieszkańców miasta do sieci kanalizacji sanitarnej. Większość postępowań zakończonych wydaniem decyzji nakazującej. W ramach obowiązków kontroluje podmioty gospodarcze w zakresie zagospodarowania nieczystości ciekłych i stałych oraz indywidualnych mieszkańców miasta odnośnie gospodarowania nieczystościami płynnymi

Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku, jakich błędów unikać?
Orzecznictwo sądów!

• Uczestnicy otrzymają gotowy konspekt z odpowiedziami na pytania zawarte w programie (wraz z podstawami prawnymi)

W programie m.in.:
- Zadania i kompetencje gminy w zakresie nieczystości ciekłych
- Ewidencja zbiorników bezodpływowych, podłączenie do kanalizacji. Jakie sankcje karne grożą gminie za niekontrolowanie zbiorników bezodpływowych? NOWY PROGRAM!
- Kontrola mieszkańców
- Współpraca z firmami odbierającymi nieczystości płynne
- Sankcje karne
- Kompetencje i zadania własne wynikające z ustawy
- Jakie sankcje karne należy nałożyć w przypadku, gdy nieczystości trafiają do gruntu?
- W jaki sposób egzekwować oddawanie nieczystości z lokalnych przedsiębiorstw?
- W jaki sposób można uzyskać dofinansowania dla gminy na budowę sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków?

 

od 300.00 zł

Brak dostępnych szkoleń.