Wydawanie zezwoleń alkoholowych

Jak dokonać zmian w zezwoleniach alkoholowych już wydanych? Co może być ich przedmiotem oraz jaki to ma wpływ na opłaty? Co z wydawaniem zezwoleń po 9 września 2018 r. w przypadku nie podjęcia nowych uchwał?

 

SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA ADMINISTRACYJNA W ZAKRESIE: WYDAWANIA, ZMIAN, WYGASZANIA ORAZ COFANIA ZEZWOLEŃ ALKOHOLOWYCH OPISANYCH W USTAWIE O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI

Stosowanie rozporządzenia RODO w procedurze wydania zezwoleń na alkohol: 

Jakie są nowe możliwości i zagrożenia wynikające z ostatniej nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi? 

W programie m.in. :

  • Co z wydawaniem zezwoleń po 9 września 2018 r. w przypadku nie podjęcia nowych uchwał?
  • Jakimi kryteriami może kierować się gmina przy wprowadzaniu ograniczeń w sprzedaży alkoholu?
  • Jak dokonać zmian w zezwoleniach już wydanych? Co może być ich przedmiotem oraz jaki to ma wpływ na opłaty?
  • Jak wygląda procedura wydawania zezwoleń jednorazowych?
  • Jakie zezwolenia na alkohol można wydać dla imprez masowych?
  • Jak wydać i naliczyć opłatę za zezwolenie na sprzedaż i wyprzedaż alkoholu?
  • Jakie są warunki wydania zezwolenia cateringowego?
  • Jaki wpływ ma RODO na procedurę wydawania zezwoleń alkoholowych?
  • Kiedy i jak przeprowadzić postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu?
  • Kontrola oświadczeń: możliwość czy obowiązek?  
od 300.00 zł
mazowieckie
29 października 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
wielkopolskie
30 października 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
lubelskie
06 listopada 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
podlaskie
07 listopada 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
warmińsko - mazurskie
08 listopada 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie