Egzekucja w PUP

W jaki sposób odzyskać świadczenia pieniężne nienależnie pobrane? Jak skutecznie ściągnąć długi od osób fizycznych, w przypadku działalności gospodarczej, niesłusznie pobranych zasiłków, doposażeń, pożyczek?

PRZEDAWNIENIA  jak interpretować nowe przepisy w przedawnieniach? Jaki jest czas przedawnienia, terminy przedawnień w KPA, w jakim trybie – kiedy KPA, a kiedy Kodeks Cywilny?

Wieloletni praktyk w zakresie windykacji, pracownik PUP, omówi:

 • Jak postępować z przedawnieniami?
 • Jakie są terminy przedawnień w KPA ? W jakim trybie, kiedy to jest jeszcze KPA, a kiedy to już jest kodeks cywilny? Jaki mamy czas przedawnienia? szczegółowe omówienie.
 • Skrócenie okresu przedawnienia – jak interpretować 3 lata, a jak 6 lat?
 • Jakie czynności przerwą bieg przedawnienia?
 • Jak skutecznie ściągać pieniądze od dłużnika, nawet małe kwoty, np. 30-160 zł.? 
 • Czy umarzać sprawy, jeśli koszty przewyższają należność?
 • Czy informować w formie telefonicznej i pisemnej o możliwości ściągnięcia należności w ratach?
 • Jakie czynności podjąć po upływie trzech lat niespłacenia długu?
 • Jak egzekwować spłatę długów od osób fizycznych, gdy pieniądze zostały pobrane na jednorazową działalność gospodarczą, zasiłek dla bezrobotnych, inne niesłusznie pobrane zasiłki, doposażenia?
 • Kiedy liczyć odsetki za opóźnienie w przypadku zwrotu dotacji, refundacji?
 • Jak ściągać pieniądze, jeśli dłużnik nie ma dochodów? Jak ściągnąć pieniądze, jeśli dłużnik jest niezarejestrowany w PUP, a komornik umarza sprawę? 
 • Co zrobić, jeśli dłużnik nie stawia się pomimo licznych upomnień i wezwań? 
 • Wydawanie decyzji – jak wydawać decyzje? Jak wznawiać postępowanie? 

Tylko u nas:

 • Wyjątkowa możliwość wymiany doświadczeń między praktykami
 • Nieograniczona możliwość zadawania pytań
 • Możliwość kontaktu z prelegentem – również po szkoleniu
 • Gotowe wzory pism i druków, do wykorzystania w codziennej pracy
 • Wspólne rozwiązywanie problemów
od 479.00 zł
579.00 zł
małopolskie
24 października 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
śląskie
25 października 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
opolskie
26 października 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
lubuskie
15 listopada 2018
dolnośląskie
16 listopada 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie