Użytkowanie wieczyste

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w gminie – aktualnie oraz w obliczu nadchodzących zmian. Najbardziej problematyczne kwestie dla gminy. Naliczanie oraz aktualizacja opłat. Bonifikaty

Uwaga: Prezydent podpisał ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów.

 

- Jak zmiany w kpa wpływają na postępowania administracyjne w sprawach dotyczących użytkowania wieczystego
- Czy postępowanie mediacyjne lub uproszczone mają zastosowanie w sprawie o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności?
- Czy można przekształcić prawo użytkowania wieczystego na zasadzie milczącej zgody?

  • Jak naliczać opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,  aktualizacja opłat.
  • Jak zaktualizować poprawnie opłatę, jeśli użytkownik wieczysty poniósł koszt związany np. z budową urządzeń infrastruktury i przyczynił się do wzrostu wartości nieruchomości? Zaliczenie wartości nakładów na poczet różnicy między opłatą zaktualizowaną a opłatą dotychczasową.
  • Elementy decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności - czy zawsze muszą być wszystkie elementy z art. 107 KPA, czy wystarczą tylko niektóre? Czy "zwykłe" pismo może zostać potraktowane jako decyzja administracyjna? Konsekwencje dla organu!
  • W jaki sposób odzyskać grunt oddany w użytkowanie wieczyste? Formy zniesienia prawa użytkowania wieczystego.
  • Użytkowanie wieczyste - problemy z VATem! Kiedy VAT? Ocena problemu w zakresie sprzedaży gruntu użytkownikowi wieczystemu, opłat z tytułu użytkowania wieczystego (pierwszej i rocznych) oraz opłat rocznych przekształceniowych (wynikających z projektowanej ustawy).
  • Co zrobić, jeśli z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wystąpi osoba nieuprawniona?
  • Czy można odmówić wydania zaświadczenia stwierdzającego przekształcenie na mocy nowej ustawy?
  • Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie nowej ustawy - tylko wspólnoty mieszkaniowe, czy każde budynki mieszkalne?

 

od 300.00 zł
mazowieckie
17 września 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
wielkopolskie
18 września 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
zachodniopomorskie
19 września 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
kujawsko - pomorskie
01 października 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
pomorskie
02 października 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
warmińsko - mazurskie
03 października 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie