Użytkowanie wieczyste

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w gminie – aktualnie oraz w obliczu nadchodzących zmian. Najbardziej problematyczne kwestie dla gminy. Naliczanie oraz aktualizacja opłat. Bonifikaty

zmiany w użytkowaniu wieczystym w związku z nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami

KPA w odniesieniu do użytkowania wieczystego

- Jak zmiany w kpa wpływają na postępowania administracyjne w sprawach dotyczących użytkowania wieczystego
- Czy postępowanie mediacyjne lub uproszczone mają zastosowanie w sprawie o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności?
- Czy można przekształcić prawo użytkowania wieczystego na zasadzie milczącej zgody?

  • Jak naliczać opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,  aktualizacja opłat.
  • Jak zaktualizować poprawnie opłatę jeśli użytkownik wieczysty poniósł koszt związany np. z budową urządzeń infrastruktury i przyczynił się do wzrostu wartości nieruchomości? Zaliczenie wartości nakładów na poczet różnicy między opłatą zaktualizowaną a opłatą dotychczasową.
  • Elementy decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności - czy zawsze muszą być wszystkie elementy z art. 107 KPA, czy wystarczą tylko niektóre? Czy "zwykłe" pismo może zostać potraktowane jako decyzja administracyjna? Konsekwencje dla organu!
  • W jaki sposób odzyskać grunt oddany w użytkowanie wieczyste? Formy zniesienia prawa użytkowania wieczystego.
  • Użytkowanie wieczyste - problemy z VATem! Kiedy VAT? Ocena problemu w zakresie sprzedaży gruntu użytkownikowi wieczystemu, opłat z tytułu użytkowania wieczystego (pierwszej i rocznych) oraz opłat rocznych przekształceniowych (wynikających z projektowanej ustawy).
  • Co zrobić, jeśli z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wystąpi osoba nieuprawniona?
  • Czy można odmówić wydania zaświadczenia stwierdzającego przekształcenie na mocy nowej ustawy?
  • Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie nowej ustawy - tylko wspólnoty mieszkaniowe, czy każde budynki mieszkalne?

 

od 300.00 zł
zachodniopomorskie
13 czerwca 2018
kujawsko - pomorskie
18 czerwca 2018
warmińsko - mazurskie
20 czerwca 2018
małopolskie
20 czerwca 2018
świętokrzyskie
20 sierpnia 2018
podkarpackie
21 sierpnia 2018
śląskie
23 sierpnia 2018