Kolejne zmiany w usuwaniu drzew

Kolejna nowelizacja ustawy o ochronie przyrody w 2018 r. oraz usuwanie drzew z powodu inwestycji budowlanych, wycinanie zieleni na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym. Stare i nowe problemy gmin z usuwaniem drzew.

KOLEJNA NOWELIZACJA USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY w 2018 roku!

USUWANIE DRZEW Z POWODU INWESTYCJI BUDOWLANYCH,

WYCINANIE ZIELENI NA GRUNTACH O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM.

Stare i nowe problemy gmin z usuwaniem drzew.
Czy będzie możliwość wydania decyzji o usunięciu drzewa bez zgody właściciela nieruchomości, na której ono rośnie, jeśli drzewo to stanowi zagrożenie dla otoczenia?
Jakie skutki finansowe przyniesie nowa zmiana dla gmin?
 Kto i w oparciu o jakie kryteria będzie oceniał, czy drzewo zagraża otoczeniu?

W programie m.in.:

-Czy nowe przepisy nakażą posiadaczowi nieruchomości usunięcie drzewa w terminie wyznaczonym przez władze gminy?
-Czy zgłoszenie sąsiada wystarczy? 
-Czy właściciel działki będzie mógł w jakiś sposób ocalić drzewo?
-Co, jeśli ludzie będą nadużywać nowych przepisów, aby nakłaniać sąsiadów do wycinania niechcianych drzew, zwłaszcza na granicy działek? 
-Jakie skutki finansowe przyniesie nowa zmiana dla gmin? 

-Jakie są zasady usuwania drzew z powodu inwestycji budowlanych?
-Jakie są zasady wycinania zieleni na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym?
-Usuwanie drzew rosnących w pasie drogowym dróg publicznych.

Najnowsze zmiany dotyczące powrotu kar za usunięcie, czy zniszczenie drzew na działkach wpisanych do rejestru zabytków.
-Nowe parametry drzew pomnikowych przy usuwaniu zieleni.
-Jakie są zasady wycinki drzew lub krzewów na nieruchomościach objętych ochroną konserwatora zabytków? 
-Jakie są zasady usuwania zadrzewień przydrożnych, śródpolnych i nadwodnych?
-Usuwanie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód powierzchniowych w kontekście Nowego Prawa Wodnego.
-Drzewa i krzewy owocowe na terenach zieleni.

 

 
od 300.00 zł
świętokrzyskie
18 czerwca 2018
podkarpackie
19 czerwca 2018
małopolskie
20 czerwca 2018
śląskie
21 czerwca 2018