Kontrola z RIO po 1 lipca - odpady komunalne

Jak przygotować się do kontroli RIO w opłacie śmieciowej? Od deklaracji po windykację. Opłata za gospodarowanie odpadami od A do Z wg Regionalnej Izby Obrachunkowej

• Co dokładnie będzie kontrolowane w księgowości, jakie dokumenty?
• Jak wygląda kontrolowanie przez RIO poprawności złożonych deklaracji i zgromadzonej dokumentacji?
• Czy RIO kontroluje ściągalność tytułów wykonawczych?
• W jaki sposób RIO kontroluje terminowość wpłat?
• W jaki sposób RIO kontroluje terminowość wystawiania upomnień?
• Gdy podatnik oświadczy w deklaracji, że odpady będzie zbierał w sposób nieselektywny, to na podstawie tej deklaracji zrobić wymiar (przypis), czy przeprowadzić postępowanie?
• Deklaracja „0” – podatnik w lipcu 2016 r. złożył deklarację „0” w związku z niezamieszkaniem nieruchomości, natomiast w sierpniu 2017 r. zbył tę nieruchomość. Czy podatnik powinien złożyć deklarację „0”, czy wystarczyłoby pismo podatnika oświadczające o zbyciu? (na tym koncie nie mam przypisu i odpisu).
• Jak skutecznie prowadzić egzekucję opłaty śmieciowej: wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych, współpraca z Urzędem Skarbowym?

• Praktyczne warsztaty, pomocne podpowiedzi
• Przebieg kontroli krok po kroku
• Zakres kontroli, jakie dokumenty będą sprawdzane
• Prawidłowe prowadzenie dokumentacji
• Egzekucja opłaty śmieciowej, korekty deklaracji, naliczanie opłat
• Odpowiedzi na konkretne problemy

Szkolenie poprowadzi pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, nadzorujący kontrole dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

Opinie uczestników:
- „Cenne jest to, że warsztaty prowadzi osoba, która opowiada o swojej pracy i ma dużą wiedzę, a nie czyta tylko ustawy”
- „Konstruktywny dialog. Merytoryczne i praktyczne przygotowanie wykładowcy. Wymiana doświadczeń oraz rozwiązań w temacie objętym szkoleniem”
- „Precyzyjne odpowiedzi na zadawane pytania. Otwarte prowadzenie szkolenia”
- „Warsztaty dobrze zorganizowane. Prowadzący odpowiadał na wszystkie pytania w precyzyjny sposób
- „Duża wiedza, jasny przekaz prowadzącego”
- „Bardzo dobre szkolenie. Prowadzący posiada wymaganą wiedzę i potrafi ją przekazać; dobra organizacja szkolenia”
- „Z warsztatów uzyskałam pozytywne wrażenia; uważam, że poprzez dyskusję o wspólnych problemach i zadawane pytania, można wiele wynieść i się nauczyć”

od 300.00 zł
mazowieckie
26 listopada 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
wielkopolskie
27 listopada 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
zachodniopomorskie
28 listopada 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
lubuskie
29 listopada 2018
dolnośląskie
30 listopada 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie