Nielegalnie podrzucone śmieci

Nielegalnie podrzucone śmieci, dzikie wysypiska. Jak przeprowadzić skuteczne postępowanie egzekucyjne w przypadku wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych? Jak wyegzekwować rzetelne dane od firm odbierających odpady - prawa i obowiązki gmin w kontrolowaniu firm odbierających odpady

 Śmieci zalegające na działkach mieszkańców

 

Szkolenie poprowadzi PRAKTYK Z URZĘDU MIASTA (więcej informacji o prowadzącym w programie szkolenia)

Zagadnienia, które zostaną omówione m.in.:

- Jak wyegzekwować rzetelne dane od firm odbierających odpady - prawa i obowiązki gmin w kontrolowaniu firm odbierających odpady
- Czy gmina może zobowiązać podmiot, który zbierał odpady bez stosownego pozwolenia, do ich usunięcia? 
- Czy wójt powinien wydać decyzję zobowiązującą podmiot do usunięcia odpadów z miejsca na ten cel nieprzeznaczony, które zostało sklasyfikowane jako grunt ŁIV?
- Czy organ, do którego wpłynął wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie przywrócenia właściwego stanu wody na gruncie, powinien wszcząć także postępowanie w sprawie usunięcia odpadów, których nawiezienie przyczyniło się do zmiany stosunków wodnych? 
- Co powinno być ujęte w decyzji wydanej na podstawie art. 363 ustawy Prawo ochrony środowiska dotyczącej nakazania rolnikowi usunięcia obornika składowanego bezpośrednio na gruncie? 
- Co może zrobić gmina w przypadku, gdy mieszkańcy kamienicy złożyli skargę na jedną ze współlokatorek, która hoduje gołębie, a w związku z tym zbiera duże ilości odpadów?

• Jak postępować w przypadku składowania odpadów w miejscach nieprzeznaczonych?
• Jak wszcząć takie postępowanie w różnych przypadkach?
• Jak zmusić do usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego, jeśli mieszkaniec nie poczuwa się do obowiązku?
• Jak prowadzić postępowanie w przypadku zalegania odpadów na posesjach prywatnych, a jak na nieruchomościach będących własnością firmy/spółki? 
• Co w przypadku, gdy podmiot wynajmujący teren, pozostawił po sobie odpady niebezpieczne a spółka została rozwiązana? 

od 300.00 zł
mazowieckie
29 października 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
wielkopolskie
30 października 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
dolnośląskie
31 października 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
świętokrzyskie
19 listopada 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
małopolskie
20 listopada 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
śląskie
21 listopada 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
opolskie
22 listopada 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
łódzkie
23 listopada 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
kujawsko - pomorskie
17 grudnia 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
pomorskie
18 grudnia 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
warmińsko - mazurskie
19 grudnia 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
podlaskie
20 grudnia 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
lubelskie
21 grudnia 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie