Zmiana w przepisach o CEIDG

PODEJMOWANIE, WYKONYWANIE I ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – NOWE ZADANIA GMIN ORAZ NOWE PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW

Uwaga, zmiana w przepisach! Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz wprowadzenie ustawy Prawo Przedsiębiorców, która zastępuje dotychczasową ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. 

Usprawnienie obsługi przedsiębiorców. 

Podczas warsztatów wyjaśnimy szereg wątpliwości związanych ze zgłaszaniem przedsiębiorcy do ZUS, rejestracji klienta w CEIDG a także z rejestracją działalności gospodarczej przez cudzoziemca. Wszystkie wskazówki i porady będą oparte na konkretnych przykładach z codziennej pracy oraz wieloletnim doświadczeniu prowadzącego, będącego pracownikiem Urzędu Miasta. Zachęcamy do przygotowania własnych pytań - podczas spotkania mogą je Państwo zadawać w dowolnym momencie.

Podczas warsztatów będziemy rozwiązywać – problemy i wątpliwości w ewidencji działalności gospodarczej takie jak np.:

  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy: Jak ma wyglądać obsługa przedsiębiorców po zmianach?
  • Udostępnianie informacji o udzielonych pełnomocnictwach i prokurach online
  • Na jakich zasadach możliwe jest automatyczne wznowienie prowadzenia działalności gospodarczej?
  • Na jakiej podstawie  można wykreślić przedsiębiorcę z urzędu na podstawie decyzji? Kiedy nie ma możliwości wykreślenia?
  • Jak ma wyglądać podział danych zamieszczonych w CEIDG?
  • Funkcje systemu elektronicznego PIP (Punktu Informacji Przedsiębiorcy)?
  • Jakie nowe prawa będzie ma przedsiębiorca po zmianach? 
  • Na jakiej zasadzie mogą prowadzić działalność gospodarczą członkowie rodzin osób zagranicznych przebywający w Polsce?
  • Jakie są zadania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw? 
  • Wznawianie i zawieszanie działalności gosp.: Jak teraz usprawnić wpisywanie adresu, zaczynając od kraju, województwa, powiatu, gminy, itd. skoro pobieranie informacji o adresach z kodów pocztowych zostało zniesione? Kiedyś te dane pobierały się automatycznie z kodu pocztowego. 
  • Jakie są nowe zasady zgłaszania zmian danych wpisywanych do centralnej ewidencji?
  • Otwieranie działalności gospodarczej przez cudzoziemców; CEIDG cudzoziemca
  • Sprostowanie wniosków o wpis do centralnej ewidencji działalności gospodarczej w momencie, kiedy nie pracownik popełnił błąd, a przedsiębiorca, np. przedsiębiorca wpisał niepoprawną datę wykreślenia, urzędnik wpisał taką, jak przedsiębiorca, a po jakimś czasie przedsiębiorca oznajmia, że w innym dniu zakończył tę działalność. Jak to rozwiązać? 
  • Pakiet 5-ciu ustaw, jakie zmiany wprowadza? 
  • Wprowadzanie, pełnomocnictwa
  • Co, jeśli zakładający działalność jest płatnikiem KRUS-u? Co musi zgłosić do KRUS-u? Co musi posiadać? Jakie informacje należy zgłaszać? Jakie zaświadczenia są potrzebne, np. o wpłacanych pieniądzach?
  • Informator dla przychodzących do urzędu: co to jest ryczałt, co to jest podatek liniowy, książka przychodów – rozchodów, jak księgować, itp. Jak reagować na oczekiwania interesantów, że urzędnik im odpowie na te i inne pytania?
  • Jak reagować na roszczenia interesantów, żeby urzędnik np. wyliczył im „mały ZUS”?
  • Jakie są zmiany przy przyjmowaniu wniosków
  • Wzór poprawnie wypełnionego wniosku
  • Wzór poprawnie wypełnionego ZUA 
  • Na czym polegają nowe usprawnienia przy rejestracji działalności gosp.?
  • Co się zmienia przy zawieszaniu, wznawianiu i zaprzestaniu działalności? Zgłoszenia do ZUS
  • Jakie dokumenty musi okazać cudzoziemiec chcący zarejestrować działalność?
  • Które działalności podlegają, a które nie podlegają wpisowi do centralnej ewidencji?
  • Rodzaje kodów PKD i omówienie
  • Wniosek składany ustnie – wydawanie potwierdzenia przyjęcia wniosku
  • Kiedy, wg nowych przepisów, może nastąpić wznowienie działalności gospodarczej po jej uprzednim zawieszeniu przez przedsiębiorcę?
  • Jakie dane podlegają wpisaniu do ewidencji?
  • Jakie działalności nie muszą być rejestrowane i na czym to polega?
  • Czy jest konieczność posługiwania się numerem REGON? 
  • Jakie są zasady tzw. „ulgi na start”?

Dlaczego warto?

 • Warsztat poprowadzi praktyk, specjalista ds. ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta
 • Przedyskutujmy kwestię nowego obowiązku dla pracowników urzędów gmin czyli zgłoszenia przedsiębiorcy do ZUS
 • Otrzymają Państwo praktyczne wzory pism, m.in.:
  o Wzór pisma o przywrócenie wpisu przedsiębiorcy
  o Pismo o sprostowanie wpisu
  o Oświadczenie o nieprowadzeniu przez przedsiębiorcę działalności 
od 300.00 zł
podkarpackie
29 maja 2018
małopolskie
30 maja 2018
dolnośląskie
29 czerwca 2018