Nowe Prawo Przedsiębiorców

Jakie są nowe zadania Gmin oraz nowe prawa i obowiązki przedsiębiorców w związku z „Konstytucją Biznesu”?

NOWE PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW – jakie są nowe zadania Gmin oraz nowe prawa i obowiązki przedsiębiorców w związku z „Konstytucją Biznesu”?

 

PODEJMOWANIE, WYKONYWANIE I ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – Usprawnienie obsługi przedsiębiorców

 

Praktyk z Urzędu Miasta omówi:

Zgłaszanie przedsiębiorcy (klienta) do ZUS, zasady rejestracji klienta w CEIDG, rejestracja cudzoziemców  w CEIDG, informacje dot. ZUS, KRUS i Urzędu Skarbowego oraz praktyczne wskazówki z codziennej pracy podczas rejestracji przedsiębiorców

 

Na warsztatach omówimy m.in.:

Najważniejsze zmiany we wniosku CEIDG-1, który obowiązuje  od 30.04.2018r. – omówienie wszystkich rubryk
Jakie są zasady tzw. „ulgi na start”?
Na czym polega działalność nieewidencjonowana?
Jakie są zadania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw?
Pojedynczy Punkt Kontaktowy: Jak wygląda obsługa przedsiębiorców po zmianach?

 • Udostępnianie informacji o udzielonych pełnomocnictwach i prokurach online
 • Na jakich zasadach możliwe jest automatyczne wznowienie prowadzenia działalności gospodarczej?
 • Na jakiej podstawie  można wykreślić przedsiębiorcę z urzędu na podstawie decyzji? Kiedy nie ma możliwości wykreślenia?
 • Jak ma wyglądać podział danych zamieszczonych w CEIDG?
 • Funkcje systemu elektronicznego PIP (Punktu Informacji Przedsiębiorcy)?
 • Jakie nowe prawa  ma przedsiębiorca po zmianach? 
 • Na jakiej zasadzie mogą prowadzić działalność gospodarczą członkowie rodzin osób zagranicznych przebywający w Polsce?
 • Wznawianie i zawieszanie działalności gosp.: Jak teraz usprawnić wpisywanie adresu, zaczynając od kraju, województwa, powiatu, gminy, itd. skoro pobieranie informacji o adresach z kodów pocztowych zostało zniesione? Kiedyś te dane pobierały się automatycznie z kodu pocztowego. 
 • Jakie są nowe zasady zgłaszania zmian danych wpisywanych do centralnej ewidencji?
 • Otwieranie działalności gospodarczej przez cudzoziemców; CEIDG cudzoziemca
 • Sprostowanie wniosków o wpis do centralnej ewidencji działalności gospodarczej w momencie, kiedy nie pracownik popełnił błąd, a przedsiębiorca, np. przedsiębiorca wpisał niepoprawną datę wykreślenia, urzędnik wpisał taką, jak przedsiębiorca, a po jakimś czasie przedsiębiorca oznajmia, że w innym dniu zakończył tę działalność. Jak to rozwiązać? 
 • Pakiet 5-ciu ustaw, jakie zmiany wprowadza?
od 300.00 zł
świętokrzyskie
12 listopada 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
podkarpackie
13 listopada 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
małopolskie
14 listopada 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
śląskie
15 listopada 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie
opolskie
16 listopada 2018
Zobacz hotel
Zobacz na mapie