Kolejne zmiany w opłacie śmieciowej

Selektywna zbiórka odpadów po nowemu na przykładzie Gminy Baranów

Najtrudniejsze przypadki w opłacie śmieciowej

Kolejna rewolucja śmieciowa, planowane zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowe zasady naliczania opłat, zwracania nadpłat, ryczałtu od domków letniskowych, zwolnień z opłaty i szereg innych nowości

Zmiany w prowadzeniu Rejestru Działalności Regulowanej

Jak postępować z nieruchomościami niezamieszkałymi, jeżeli gmina nie objęła ich systemem – problem z segregacją

Selektywna zbiórka odpadów wg nowych zasad - problemy

WAŻNE: Gmina nie może żądać opłat za śmieci z ogródków działkowych w przypadku zamieszkiwania na takim terenie mieszkańców

  • Zamieszkiwanie na nieruchomości w przypadku obowiązku wnoszenia opłat za śmieci to nie to samo, co miejsce zamieszkania!

  • Ustawa „śmieciowa” – miejsce zamieszkiwania, odmienna od kodeksu cywilnego – miejsce zamieszkania

  • Zmiany w terminach wystawiania i doręczania upomnień za zaległości w opłacie

  • Uczestnicy otrzymają 150 gotowych wzorów pism w formie elektronicznej

NASZ PRAKTYK: sekretarz gminy Baranów 

• Co organ gminy winien udowodnić przy określaniu wysokości opłaty. Bardzo ważne informacje dla pracowników weryfikujących deklaracje śmieciowe.
 Kiedy tak naprawdę powstaje obowiązek ponoszenia opłaty – jak interpretować zamieszkiwanie na nieruchomości w przypadku np. wyjazdu na część miesiąca
• Najnowsze orzecznictwo dotyczące potwierdzenia zamieszkiwania i składania nowych oraz korekt deklaracji
 Kiedy nie stwierdzać nadpłaty – co to jest świadczenie usługi?
 Złożenie deklaracji po terminie 14 dni – czy jest nadpłata, gdy właściciel ma zaległości, czy jest nadpłata, gdy właściciel regularnie uiszcza opłatę?
• Samorządy muszą natychmiast wprowadzić zmiany w PSZOK i zmienić obowiązujące uchwały
• co z umowami obowiązującymi? - wymiana pojemników i zmiana umów
- nowe pojemniki a oznakowanie starych
- Konieczność zmiany uchwał, problem z pojemnikami i workami – kiedy wprowadzić nowe kolory i oznaczenia, tereny publiczne a nowe zasady segregacji, nieruchomości niezamieszkałe nieobjęte systemem gminnym w świetle nowego rozporządzenia
• Zgony, złożenie deklaracji po terminie 14 dni, kiedy nie stwierdzić nadpłaty, od jakiego miesiąca ma być przypis - przypadki – jak ma postąpić 

 


Opinie uczestników szkoleń:
"Szkolenie bardzo interesujące, wciągające, poruszane ważne tematy"; "szkolenie pozwoliło odpowiedzieć na nurtujące mnie sprawy"; "bardzo dobre przygotowanie prowadzącego"; "ciekawe, rzeczowe, praktyczne"; "wyczerpująco zrealizowany temat"; "przykłady z życia wzięte, bieżące rozwiązywanie problemów"; "prowadzący bardzo dobrze przygotowany w zakresie objętym szkoleniem"; "wyczerpujące moje oczekiwania"; "przydatne materiały"; "dużo nowych informacji"

 

Prowadzący
Robert Litwinek
od 300.00 zł
zachodniopomorskie
06 czerwca 2018
lubuskie
07 czerwca 2018
małopolskie
13 czerwca 2018
warmińsko - mazurskie
20 czerwca 2018